Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
Fotím vše, co mne zaujme a mažu opravdu jen hodně nepovedené - vím, že prohlížet 160 a více fotek je moc, ale klidně přeskakujte jen na ty, co Vás zaujmou ...

reklama

77 fotek, 1.6.2017, 18 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina
Vltava z míst mezi Libeňským mostem a přívozem pod holešovickou tržnicí.
21 fotek, 29.5.2017, 15 zobrazení, přidat komentář | cestování, vesnice
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1413. Před vesnicí zde stával hrádek nebo hradiště. Zemanská vodní tvrz v obci Hradečno stála uprostřed hradečenského údolí a svým položením představovala venkovskou vodní tvrz. Průjezd obcí je v současné době lemován různými postavičkami - zřejmě od pálení čarodějnic.
31 fotek, 29.5.2017, 4 zobrazení, přidat komentář | krajina, vesnice
Západ slunce nad Oborou - lesem mezi Kačicí a Novou Studnicí. Vesnice Nová Studnice je částí obce Hradečno ležící v okrese Kladno. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1726, kdy ji spolu s Drnkem roku 1726 založil Adolf Bernard z Martinic. Na návsi je tam opravená kaplička, která pochází z první poloviny 18. století.
34 fotek, 27.5.2017, 1 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina
Procházka areálem Ondřejovské hvězdárny, tentokrát v době květu azalek a rododendronů. Pár snímků z blízkých Chocerad, kterým dominuje kostel Nanabevzetí Panny Marie.
107 fotek, 27.5.2017, 12 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, města
Sázavský klášter je komplex staveb historického kláštera. Leží v městečku Sázava nad stejnojmennou řekou. V 11. století jej založil svatý Prokop a stal se centrem slovanské liturgie. Od konce 11. století zde sídlili mniši latinského ritu, klášter byl nově postaven goticky a přestavěn barokně. Klášter byl zrušen na konci 18. století a přestavěn na zámek. Je zde expozice historie kláštera a prostor pro kulturní aktivity. Klášter je chráněn jako kulturní památka a v roce 1962 byl zařazen mezi národní kulturní památky.

Nejstarší zmínky o klášteru sahají do roku 1032. U jeho zrodu stáli kníže Oldřich a (tehdy ještě poustevník) Prokop, kolem něhož se zde tvořila skupina následovníků již asi od roku 1009. Kníže Oldřich v roce 1032 tuto komunitu povýšil na benediktinský klášter. Sázavský klášter je považován za středisko slovanské vzdělanosti. Jeho zakladatel, Prokop, se snažil rozvíjet a uchovat cyrilometodějskou tradici. Hovoří o něm latinská Legenda o svatém Prokopu, v níž se objevuje téma zápasu české a německé kultury. Významnou roli hrály styky Sázavského kláštera s Kyjevskou Rusí. Podle legendy, která hovoří o založení kláštera na Sázavě, Prokop nabídl knížeti Oldřichovi vodu, která se proměnila ve víno. Za tento čin pomohl kníže Prokopovi založit klášter.
13 fotek a 2 videa, 22.5.2017, 12 zobrazení, přidat komentář | cestování, města
Unikátní vodní fontána je nainstalována v pasáži Obchodně - medicínského centra sv. Florián. AQUA SHOW nabízí nádhernou podívanou na obrazce tvořené kapkami padající vody v kombinaci se světelnými efekty a videoprojekcí za doprovodu působivé hudby. AQUA SHOW zde byla nainstalována jako teprve druhá svého druhu v Evropě. Ukázky jsou z programu v 11 a ve 13 h.
Častrov  3
18 fotek, 22.5.2017, 14 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
První písemná zmínka o obci pochází z období kolem 1300. Gotický kostel sv. Mikuláše zde nechal vystavět kolem roku 1350 kamenický pán Dobeš z Bechyně.
Obec Častrov v roce 2001 obdržela ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny, konkrétně získala ocenění zlatá stuha, tj. vítěz, který postoupil do celostátního kola a obec se stala Vesnicí Vysočiny.
45 fotek, 22.5.2017, 28 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, města
Historie obce je spjata s historií stejnojmenného zámku (dříve hradu). Podle archeologických nálezů lze jeho založení řadit do poloviny 13. století; první písemná zmínka (Serowicz) o hradu pochází z roku 1358. V roce 1854 byla Žirovnice povýšena na město.

Žirovnice je známá výrobou perleťových knoflíků. Toto řemeslo bylo do tradičně tkalcovského města uvedeno v roce 1863; v roce 1910 již v obci pracovalo více než 600 perleťářů. Výrobě knoflíků a jiných předmětů z perleti je věnována zvláštní expozice v žirovnickém zámeckém areálu. (Ale v pondělí je tradičně zavřeno.)
34 fotek, 22.5.2017, 9 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, města
Z Růžové ulice přes Masarykovo náměstí přilehlými ulicemi a uičkami až ke kostelu sv. Kateřiny s františkánským klášterem a klášteříčkem.

Roku 1478 založil Jindřich IV. kostel a vystavěl klášter a předal ho františkánům. Roku 1619 byli františkáni vyhnáni protestanty a kostel zapálen. Znovu byl zřízen Vilémem Slavatou. Roku 1625 byla dostavěna na severní straně kostela kaple sv. Barbory, která vystupuje z budovy pětibokým závěrem stejně jako presbytář kostela (nástěnné malby v kapli jsou od Fr. Reše). Kaple přiléhá k východní chodbě kláštera, který byl dobudován r. 1644. K jižní straně lodi byly přistavěny dvě kaple rondelového typu – r. 1662 kaple sv. Antonína Paduánského a v letech 1674-1675 kaple sv. Porcinkule (k ní se dodnes váže slavná jindřichohradecká pouť porcinkule, která se koná první neděli v srpnu). Kaple sv. Porcinkule je dál od zdi kostelní a je spojena s kostelem krátkou chodbičkou. Uvnitř je bohatě zdobena raně barokními štukovými pásy a malbami mariánského cyklu od G. Tencally. Roku 1682 sem byly přeneseny ostatky sv. Theodora. Roku 1672 byl vystavěn portikus na čtyřech toskánských sloupech. Hlavní oltář v lodi byl zhotoven v roce 1804. V sakristii jsou vyřezávané skříně kolem r. 1680 s obrazy františkánských světců. Před kostelem stojí kamenné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Theodora, umístěné po stranách kříže, postavené r. 1738. Na severu přiléhá ke kostelu františkánský klášter – čtyřkřídlá jednopatrová budova kolem nádvoří. V přízemí je křížová chodba, původně otevřená do dvora půlkruhovými oblouky, r. 1735 byly zazděny do okna.

Přes ulici naproti klášteru byl spojen s kostelem krytou chodbou na arkádách „klášteříček“. Byl založen r. 1534 Annou z Münsterberka, vdovou po Jindřichovi IV. z Hradce, jako vdovské sídlo a špitál pro malomocné. Ten byl r. 1598 zrušen a „klášteříček“ se stal sídlem vdov. Kateřina z Montfortu dala postavit spojovací chodbu ke kostelu. Barokně byla budova upravena v letech 1750-1780, v roce 1801 vyhořela a r. 1849 ho vrchnost prodala městu a byl zde umístěn soud, později budova chátrala, v roce 2003 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a pro potřeby soudu slouží opět.
89 fotek, 21.5.2017, 23 zobrazení, přidat komentář | cestování, příroda
Rozhledna je postavena na Havlově hoře u obce Valtínov, měří 40,7 m a vyhlídková plošina je ve výšce 33,3 m. Jde o největší dřevěnou stavbu v naší republice.
A jak vznikl název této oblasti? Česká Kanada je původně propagační název pro oblast Jindřichohradecka. Jeho autorem byl v druhé polovině 20. let 20. století jindřichohradecký rodák Jaroslav Arnošt Trpák, pražský novinář, esejista a propagátor aktivního života v přírodě.
J. A. Trpák byl také velký jindřichohradecký patriot. V první polovině dvacátých let podnikl cestu po Severní Americe, během níž si uvědomil, že k nastartování turistického ruchu v jeho krásném rodném kraji je nezbytná promyšlená propagace. Po návratu do Československa viděl narůstající zájem o cestování do zahraničí. Tyto postřehy ho vedly k vytvoření exoticky znějícího názvu, kterým chtěl propagovat svůj rodný kraj. Vznikla Česká Kanada.
Přírodní park Česká Kanada kopíruje původní Trpákovu Českou Kanadu jen v malém rozsahu. Stávající přírodní park tak do svých hranic včlenil to nejzajímavější, co přírodní krásy severoamerické Kanady v určitém smyslu dodnes připomíná.
Dnešní Česká Kanada leží na východě Jihočeského kraje na česko-moravsko-rakouském pomezí, zhruba mezi městečky Nová Bystřice, Slavonice a Kunžak. Právě pro přírodní charakter krajiny, početné vodní hladiny a rozsáhlé lesní komplexy, i pro poněkud sychravější podnebný ráz, je tato oblast nazývána Českou Kanadou.
18 fotek, 21.5.2017, 9 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
První jemnovaný kostel vytváří spolu s přilehlými budovami bývalého minoritského kláštera a později přistavěného špitálu památku středoevropského významu. Na nároží kostela je vyznačen 15. poledník východní délky. Jeho věž výškou 68,3 m tvoří dominantu celé staré části Jinřichova Hradce. Kostel sv. Václava jsme objevili na místním hřbitůvku, je v něm smuteční obřadní síň.
59 fotek, 21.5.2017, 22 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, města
Fotografie ze dvou prohlídkových okruhů, které jsou přístupné mimo hlavní sezónu. K vidění jsou nejen apartmány, portrét Bílé paní nebo hudební pavilon Rondel, ale i mimořádně významná umělecká památka - nástěnná malba Legenda o svatém Jiří zdobící jednu z nejstarších místností gotického paláce. V čase mezi oběma prohlídkami i něco málo z "podhradí".
18 fotek, 20.5.2017, 20 zobrazení, přidat komentář | cestování, města
Rozchod kolejí je pouze 760 mm, ale celková délka těchto dvou tratí je 79 km. Fotky jsou jen z Jindřichova Hradce, na svezení nebylo dost času. Ten "podivný" loko-vagon právě jezdil na trati do Obrataně. Obě trati (ta druhá vede do Nové Bystřice) dodnes slouží svému účelu a jsou významnou technickou památkou. Třeba to ještě někdy vyjde, svézt se historickým parním vláčkem přírodou České Kanady.
51 fotek, 20.5.2017, 23 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, příroda
Červená Lhota je renesanční vodní zámek ve východní části jižních Čech na severu Jindřichohradecka. U něj se nachází stejnojmenná ves, nyní část obce Pluhův Žďár. Zámek s rybníkem, parkem a některými hospodářskými budovami je od roku 2001 národní kulturní památkou České republiky. Je ve vlastnictví státu a je přístupný veřejnosti.
První písemná zmínka pochází z roku 1465. Gotická tvrz zde v údolí Dírenského potoka na žulovém skalním útesu vznikla již ve 14. století. Přehrazením potoka hrází a odtěžením skalní šíje se skála změnila v ostrov. V roce 1530 se majiteli tvrze stali rytíři Kábové z Rybňan. Jan Kába z Rybňan nechal starou gotickou tvrz přestavět na pohodlnější renesanční zámeček, zvaný od té doby Nová Lhota.
Pojmenování Červená Lhota se objevuje až od počátku 17. století, podle barvy zámku (vyšlo z pověsti).
Růtové z Dírné zámek získali na konci 16. století. Jako utrakvistům jim ovšem byl majetek po bitvě na Bílé hoře roku 1620 konfiskován, i když se českého stavovského povstání nezúčastnili. V dobách třicetileté války vlastnil místní panství italský rytmistr Antonio Bruccio. Po jeho smrti koupil zámek v roce 1641 Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. Po roce 1641 a v letech 1658–1678 probíhaly na zámku barokní přestavby, které proměnily šlechtické sídlo na letohrádek, kam Slavatové dojížděli z nedalekého Jindřichova Hradce.
Po vymření rodu Slavatů po meči v roce 1693 zdědila Červenou Lhotu po roce neteř posledního Slavaty Marie Terezie, provdaná do rodiny Windischgrätzů. Od poloviny 18. století se majitelé opět několikrát změnili. Za Ignáce Stillfrieda pobýval v letech 1796–1799 na zámku skladatel a spoluzakladatel německé opery Karl Ditters von Dittersdorf. Od roku 1835 vlastnili zámek postupně členové čtyř generací knížecí rodiny Schönburg-Hartenstein – německých říšských knížat. Tento rod zámek obýval až do roku 1945, kdy jim jako německým občanům byl zámek zkonfiskován. Poslední majitelé dali v polovině 19. století zámeckou věž a štíty upravit novogoticky. Mezi lety 1903–1913 byly za prince Johanna Schönburg-Hartenstein tyto úpravy odstraněny a nahrazeny památkově poučenou neorenesanční přestavbou podle projektu architekta Humberta Walchera z Moltheimu, která dala zámku jeho dnešní podobu. (Převzato z Wikipedie)
58 fotek, 20.5.2017, 13 zobrazení, přidat komentář | krajina
Stavebně velmi zajímavá rozhledna, dokonce s dvojím schodištěm, dřevěným "rovným" a kovovým točitým.
108 fotek a 2 videa, 20.5.2017, 13 zobrazení, 1 komentář | architektura, města
Nejznámějším exponátem muzea jsou Krýzovy jesličky, největší mechanický lidový betlém na světě. Jsou zapsány i v Guinnessově knize rekordů.
100 fotek, 19.5.2017, 17 zobrazení, 1 komentář | architektura, města, události
Fotky z první "obhlídky" historického centra Jindřichova Hradce a rybníku Vajgár. V den příjzdu probíhala muzejní noc, fotky jsou z Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel, kde byly ukázky řemesel i dílničky pro děti a ze Staré radnice, kde návštěvníci mohou zhlédnout příběhy historie města, jindřichohradecké úzkokolejky i postavy z večerníčků. Velkým překvapením je možnost vyzkoušet si "řízení" vlaku. Na komíně v blízkosti Domu gobelínů i zámku, hnízdí čápi, i když za celou dobu pobytu se mi podařilo zahlédnout jen pozadí jednoho čápa, předpokládám však, že tam není sám ...
Navalis  1
116 fotek a 2 videa, 16.5.2017, 16 zobrazení, 2 komentáře | události
http://www.navalis.cz/
Fotografie jsou pouze z příprav na Hradčanském náměstí a pak u sochy Jana Nepomuckého na Pohořelci. Pár záběrů z Karlova mostu, po příchodu procesí a z Jindřišské věže na lodě, které se připravovaly na Regatu lodí a jeden snímek letadla, z něhož mělo dojít k seskoku. Ale za celou dobu mého pochodu po Karlově mostě od Jindřišské věže k Malostranskému náměstí, k němu nedošlo. Co bylo pak už nevím, byl čas na návrat k domovu.
52 fotek, 15.5.2017, 7 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, města
Z této perspektivy mi fotky Prahy zatím chyběly ...
33 fotek, 15.5.2017, 7 zobrazení, přidat komentář | krajina
Tato scenérie neomrzí nikdy.

Komentáře

přidat komentář