Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
Fotím vše, co mne zaujme a mažu opravdu jen hodně nepovedené - vím, že prohlížet 160 a více fotek je moc, ale klidně přeskakujte jen na ty, co Vás zaujmou ...

Vytvořte ze svých alb pexeso

Ideální jako dárek nebo jen tak pro sebe na památku.
Levně, rychle, jednoduše.reklama

18 fotek, minulou sobotu, 23 zobrazení, 18 komentářů | cestování, umělecké
Na portálu města Dačice je i zmínka o možnosti namalovat si vlastní hrnek - no, to přeci nemohu nechat bez povšimnutí https://www.keramika-mariz.cz/namaluj-si-hrnek/namaluj-si-hrnek/
8 fotek, minulý pátek, 15 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování
Objížďka z Telče do Dačic nás zavedla k netradiční soše sv. Jana Nepomuckého - Wikipedie k tomu v rubrice pamětihodsnosti píše:

Barokní kostel Všech svatých postavený po požáru roku 1759 na místě původního gotického kostela z konce 14. století, zasvěcený sv. Petru
U kostela netypická socha sv. Jana Nepomuckého bez tradičních atributů z roku 1898

Název se vyvíjel od varianty Altenrusch (1257), Reusch (1265), antiquo Rusch (1301), Hrzuss (1353), Antiquum Rewsch (1384), Antiquo Rews (1437), Staru Rzissi (1481), v Starey Rzissy (1481), Stara Hrzisse (1528), Stará Hříše (1591), Alt Reische a Stara Risse (1633), Alt Reisch (1678, 1718, 1720), Altreusch (1751), Alt Reisch a Stara Řjsse (1846), Altreisch a Stará Říše (1872), Stará Hříše (1881) až k podobě Stará Říše v roce 1924. Místní jméno vzniklo z německých slov Grioz či gruß a grieß, což znamená štěrk, používala se k označení míst, kde se těžil rudný štěrk.

První písemná zmínka o Staré Říši pochází z roku 1257, kdy se podle ní psala Ludmila z Říše, která spolu se synem Marvartem z Hrádku vedla spor s novoříšským klášterem o patronátní právo kostela ve Staré Říši. Městys leží na frekventované křižovatce, kde se dělí cesty mezi Brnem a Jindřichovým Hradcem a také Jihlavou a směrem na Vídeň. Proto se stala Stará Říše již odedávna přirozeným středem kolonizace.

V roce 1589 povýšil císař Rudolf II. obec na městečko a následně došlo k nové výstavbě domů a nové radnice. Brtničtí z Valdštejna vlastnili Starou Říši po celé 16. století až do bitvy na Bílé hoře, kdy jim bylo panství Brtnice pro činnost Zdeňka Brtnického z Valdštejna za povstání proti císaři zkonfiskováno a propadlé panství zakoupil roku 1623 Romboald hrabě Collalto a San Savatore. Ovšem v roce 1758 vypukl veliký požár, kdy vyhořela prakticky celá obec, včetně fary, kostela i radnice. Požáru unikla pouze škola a dvě stavení. Městečko pak bylo součástí brtnického panství až do roku 1849.
31 fotek, minulý pátek, 8 zobrazení, přidat komentář | cestování, příroda
Více info "o co go" - https://www.nadobremkonci.cz/

Jinak toho kačera běžce indického mají krásně vycvičeného, přiběhne na zavolání. A vůbec to byly příjemně strávené chvíle u milých lidiček.
Pavučiny  1
16 fotek, jaro, 6 zobrazení, 4 komentáře | příroda
Pavouky nemusím, doma nesnesu ani pavučiny, ani jejich tvůrce, ale venku si jejich dílo vyfotím. :)
Straka  0
8 fotek, 9.5.2018, 5 zobrazení, přidat komentář | zvířata
Usadila se u souseda za komínem a chvíli byla za modelku. :)
14 fotek, letos v květnu, 5 zobrazení, přidat komentář | krajina
Loni se tu nás smálo pole krásně červeno fialově makově. Letos ho vystřídala všudepřítomná žlutá řepka. Ale slunce z toho naštěstí zlostí nezezelenalo a dál někdy zapadá v pestrých barvách, někdy trochu pošmourněji.
51 fotek, 7.5.2018, 8 zobrazení, přidat komentář | krajina, příroda
Den jako malovaný, kdo by odolal a nefotil? Já tedy určitě ne. :)
27 fotek, letos v dubnu, 13 zobrazení, 8 komentářů | krajina, příroda
Záběry ze Zaječí, které si tak nějak zaslouží samostné album. :)
75 fotek, letos v dubnu, 18 zobrazení, 11 komentářů | cestování, vesnice
Z pobytu pod Pálavskými vrchy.
31 fotek, 30.4.2018, 8 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Projížděje Břeclaví od soutoku Dyje a Moravy nás upoutala monumentální stavba červeného kostela. Nedalo nám to a po návštěvě Lednicko-valtického aerálu jsme se do Břeclavi na chvíli vrátili, udělat pár záběrů kostela a doplnit zásoby.

Ten kostel je z období pozdně romantické tvorby lichtenštejnské stavební kanceláře, typickým rysem je režné cihlové zdivo a glazovaná keramika z poštorenské knížecí cihelny (později Poštorenské keramické závody, založeno 1867. Jde o soubor staveb v centru Poštorné – knihovna, zdravotní středisko, fara (se secesními motivy), škola a zejména farní kostel Navštívení Panny Marie – dominantní stavba centrálního půdorysu s prstencem bočních kaplí a polygonálním kněžištěm, kopulovitá klenba vrcholí lucernou s ochozem, dílo Karla Weinbrennera z let 1895–1898.
Lednice  1
84 fotek, 30.4.2018, 13 zobrazení, přidat komentář
Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 283,09 km2 v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem, od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava. Lednicko-valtický areál a bojiště bitvy u Slavkova byly v roce 1992 vyhlášeny ministerstvem kultury jako první dvě krajinné památkové zóny na území České republiky.
Zaječí  1
80 fotek, 29.4.2018, 13 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, příroda
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1222, kdy je zmiňován místní kostel sv. Jana Křtitele. Obec byla kolonizována německým obyvatelstvem. Roku 1385 byla čtvrtina vsi vepsána věnem Anně, manželce Hartneida z Lichtenštejna. Odtud čtvrtina vsi náležela Lichtenštejnům, zbytek vsi pak sdílel osudy sousedních Velkých Pavlovic. V roce 1553 Kryštof z Lichtenštejna odprodal díl vsi za 11 500 moravských Zlatých Václavovi z Ludanic. Jeho synové, Jan a Hynek přenechali část vsi roku 1559 Janovi ze Žerotína, čímž se obec dostala k Břeclavi a z Břeclavi v roce 1638 zpět k lednickému panství. Jméno má skutečně podle výskytu zajíců.

Kostel sv. Jana Křtitele
První zmínka o kostele v obci pochází z roku 1222. Informace o jeho první podobě nejsou známy, s největší pravděpodobností se jednalo o dřevěnou stavbu. Dnešní budova kostela prošla napříč staletími množstvím oprav a úprav. Nejstarší částí budovy kostela, tak jak ho známe dnes, je presbytář, zbudovaný v gotickém stylu roku 1508. Mohutné ostění a střílnami osazené točité schodiště, řadí tuto budovu ke skupině opevněných kostelů, jakých se v okolí nachází několik. Presbytář je 12 m dlouhý, 7 m široký, 5 gotických oken je zazděno. Síťová žebrová klenba, spočívající na vnějších opěrných pilířích, se dosud zachovala. Mladšího data je bezslohová loď. Původně byla k presbytáři přistavěna v 17. století. Spolu s ní vznikla dvoupatrová nízká věž, jejíž střecha, společně se střechou lodě, shořela roku 1848. V roce 1860 byl kostel opraven, loď však záhy nevyhovovala svým účelům, a proto byla roku 1912 vystavěna nová loď s novou věží, která je dnes vysoká 43 m. Při opravách byl nalezen náhrobní kámen kněze Stanislava Reisengera z r. 1585, který je vsazen do pravé vnější zdi nové lodě a je volně přístupný. Dále pak byla objevena podzemní chodba propojující kostel s budovou fary. Chodba byla prozkoumána, zmapována a zadokumentována v roce 2007 Speleoklubem Brno.

V dnešní podobě jde tedy o jednolodní orientovanou stavbu s kněžištěm ukončeným pěti stranami osmiúhelníka, sakristií při severní straně kněžiště a představěnou věží s jehlanem v západním průčelí. Kněžiště je zaklenuto síťovou klenbou žebrovou, loď valenou klenbou s výsečemi, sakristie valenou klenbou. Cyklus pěti tabulových obrazů ze života Kristova je umístěn za oltářem. Svou neobvyklou a různorodou architekturou je tento kostel v širokém okolí raritou. (Bohužel přístupný jen při bohoslužbách.)

Plastika svatého Jana Nepomuckého - Socha v životní velikosti pochází z počátku 19. století, v dnešní době je umístěna na mohutném stupňovitém kruhovém soklu. Nachází se na křižovatce ulic Hlavní a Dlážděná. V roce 2012 prošla restaurátorskou obnovou.

Kaple sv. Floriána – Původní objekt kaple z roku 1710 se nedochoval, na jeho místě byla vybudována a vysvěcena nová kaple. Nachází se na malém návrší na severozápadním okraji obce.

Kaple Nejsvětější Trojice – Malý objekt na okraji obce z roku 1823, stojící na pravé straně silnice ve směru na Nové Mlýny, se nacházel v dezolátním stavu. Téměř zapomenut, zarostlý vegetací zůstával až do roku 2010, kdy jej za přispění obce a sponzorů zrekonstruoval místní občan.

Kousek od obce je hráz Novomlýnské dolní nádrže.
66 fotek, 29.4.2018, 22 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina, příroda
Hraniční trojmezí, též trojzemí nebo trojstyk, je geografický bod, kde se setkávají hranice tří geografických celků stejné úrovně (země, provincie, státy, spolkové země, ale i nepolitické útvary jako povodí, úmoří, kontinenty, geologické celky). Může se nacházet na souši, ale i ve vodě, pokud hranice vede řekou, jezerem nebo po moři. Trojmezí je přirozený jev vznikající na každém styku tří území. U významnějších celků (země apod.) se obvykle jedná o atrakci, často označenou vlajkami všech dotčených území či monumentem. Mnohá trojmezí se však nacházejí ve špatně dostupných oblastech (vysoké hory, střed řeky nebo jezera). Některá trojmezí existují na svém místě už mnoho století.

Na soutoku dvou největších moravských řek Moravy a Dyje leží jak nejjižnější bod Moravy, tak především bod, kde se stýká Česká republika, Slovensko a Rakousko.
65 fotek, 28.4.2018, 10 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina
Návštěva archeoparku Pavlov (http://www.archeoparkpavlov.cz/) a pak krátké zastavení na hrázi v Dolních Věstonicích při cestě do autokempu Merkur, odkud měly jezdit lodi. Ale ještě nejezdily ...
51 fotek, 28.4.2018, 23 zobrazení, 14 komentářů | architektura, cestování, krajina, vesnice
Dolní Věstonice leží na severním úpatí Pavlovských vrchů na pravém břehu řeky Dyje. Po napuštění Novomlýnských nádrží se obec ocitla na jejich jižním břehu, za zachovaným úsekem původního koryta řeky. Obec leží na staré obchodní cestě z Rakouska na Moravu, která i dnes spojuje Mikulov s Hustopečemi a která je vedena po hrázi mezi střední a dolní nádrží Nových Mlýnů do Strachotína; v obci se odděluje cesta do Pavlova, která pokračuje podél toku Dyje do Lednice.
Území obce bylo osídleno již od pravěku jak dokládají četné archeologické nálezy zejména z doby lovců mamutů (stáří asi 25–30 tisíc let), které jsou zpřístupněny veřejnosti v zdejším archeologickém muzeu. Nejvýznamnějším zdejším archeologickým nálezem je plastika Věstonická venuše objevená roku 1925. Od 1. července 2008 je naleziště zapsáno mezi Národní kulturní památky ČR. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1312 (Wistanicz). V šestnáctém století se zde usadili novokřtěnci – habáni. Od 20. října 1653 do ledna 1665 byl v obci farářem italský minorita a hudební skladatel Giovanni Battista Alouisi.
60 fotek a 5 videí, letos v dubnu, 1 zobrazení, přidat komentář | příroda
Na hnízdění kosů se vždy těším, baví mne pozorovak jaké místo si v daném roce pro hnízdo vyberou, podle spadaných větviček, travin i mechu pak poznám, kde to zkoušeli a "zavrhli", snažím se nepročíhat čas, kdy kosice usedne na vejce a pak, když se kosáčci vylíhnou a posléze z hnízda vylétnou. V tomto albu je pokus o zdokumentování letošního dění v kosím hnízdě. Udělali si ho na místě, kam se dalo celkem solidně dohlédnout ze země, nebo z opodál opřeného žebříku.
Kápne?   0
23 fotek, 26.4.2018, 2 zobrazení, přidat komentář | příroda
Mračilo se nad námi, mračilo, ale jak pravil ten mužíček v Makové panence - ani nekápne ... A bylo by to potřeba.
12 fotek, 24.4.2018, 14 zobrazení, 2 komentáře | architektura, města
Měli jsme sraz na Malostranské, neb tam jede z Bílé Hory tramvaj, zatímco od Novotného lávky se tam dá dojít procházkou přes Karlův most. Tramvaj byla o něco rychlejší, tak prý - sejdeme se u Čertovky. No já vím jen o té s kolem, co se na ni kouká od Karlova mostu nebo z Kampy. Tak se divím, ale říkám jo a pak se divím ještě více, když zjistím, že jdou o úzkou uličku vedoucí do restauarace jménem Čertovka. :) Nebýt tohoto rande s dcerou, tak o té druhé Čertovce nevím dál. Jo, pořád je co objevovat. ;)
89 fotek, 24.4.2018, 6 zobrazení, přidat komentář | krajina, města, události
Podle mapy se zdálo, že od obory Hvězda je to k pomníku na Bílé hoře co by kamenem dohodil. No možná katapultem ano, ale procházka to byla hezká. Počasí přálo a tak se dobře šlapalo i fotilo. Jen to značení u cíle by mohlo být lepší.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.