Fotím vše, co mne zaujme a mažu opravdu jen hodně nepovedené - vím, že prohlížet 160 a více fotek je moc, ale klidně přeskakujte jen na ty, co Vás zaujmou ...
více 

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Několikrát jsme kolem něj projížděli při našem velikonočním pobytu v Hálově mlýně, až pro něj vzniklo důvěrné označení Honza na kameni. Na zajímavé místo ho v Tetčicích umístili - když obcí projíždíte od Ostrovačic vynoří se za železničním přejezdem. Při projíždění obcí od Ivančic, je schován za budovou místní pošty.

Socha sv. Jana Nepomuckého z přelomu 18. a 19. století stojí na skále. Pod touto sochou se nachází neobvyklá skupina kříže s dvěma pylony pocházející z roku 1850. Na pylonech jsou zobrazeni sv. Jan Evangelista a Panna Marie.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 21.4.2019
 • 5 zobrazení
 • 1
 • 11
Úřední název Veverská Bítýška je platný od 20. října 1921. Do té doby, ale i po tomto datu bylo možné setkat se s různými variantami pravopisu: Byteška, Bytýška Veverská, Veveří Bytýška, Veverská Bitiška a další.

Bítýška je nazývána Veverskou podle nedalekého hradu Veveří. Hrad Veveří byl podle pověsti založen ve druhé polovině 11. století knížetem Konrádem I. Brněnským, první písemný doklad o Veveří je z roku 1213. Veverská Bítýška vznikla pravděpodobně až po založení hradu, první zmínka se objevuje v roce 1376, roku 1521 již je uváděna jako městys. Území hradu Veveří i s přilehlým okolím bylo dlouho součástí obce, avšak k 1. lednu 1957 bylo připojeno k Brnu, a dnes tvoří nejzápadnější část katastru městské části Brno-Bystrc.

Historie Veverské Bítýšky i hradu Veveří je spojena také s kaplí Matky Boží, která sloužila jako farní kostel před výstavbou bítýšského kostela svatého Jakuba roku 1481. Před založením obecního hřbitova roku 1837 sloužil hřbitov u kaple jako pohřebiště pro obyvatele obce.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 21.4.2019
 • 6 zobrazení
 • 2
 • 33
Šmelcovna je osada v údolí Bílého potoka v katastrálním území obce Javůrek, sama má status základní sídelní jednotky. Na druhém břehu Bílého potoka, jenž zde tvoří katastrální hranici, se nachází několik dalších budov, které již patří pod obec Maršov.

Název osady pochází z německého „schmelzen“, tj. tavit. Na Šmelcovně se nacházely hamry a mezi lety 1722–1850 zde stála „Veverská huť“, majetek pánů z nedalekého hradu Veveří. Na Šmelcovně se těžila železná ruda, ze které se zde tavilo železo. Po uzavření hutě a hamrů se do konce 19. století místní ruda vozila k tavbě do blízkých hutí v Zastávce a Štěpánovicích, které byly vytápěny koksem. V okolí Šmelcovny jsou dodnes patrné štoly a zbytky hutí a hamrů.

Dnešní víska je tvořena několika usedlostmi a množstvím chat a chalup, stojí zde také kaple Panny Marie Bolestné z roku 1905.
Kategorie: cestováníkrajina
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 21.4.2019
 • 7 zobrazení
 • 2
 • 11
Zřícenina kláštera premonstrátek Rosa coeli (z latiny Růže nebes) se nachází na východním okraji města Dolní Kounice v okrese Brno-venkov. Jeho areál se zříceninou klášterního kostela a s barokní rezidencí je chráněn jako kulturní památka České republiky.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 21.4.2019
 • 16 zobrazení
 • 3
 • 22
Jsou známé svými křesťanskými a židovskými památkami a pěstováním vína a ovocných plodů. Jméno Kúnice předpokládá starší Kúnici, což znamená lidé Kúnovi. Jde o čelední jméno – šlo o vesnici, kterou obývali lidé, kteří patřili (byli poddaní) nějakému Kúnovi, snad příslušníku pozdějšího rodu Kouniců. Kúno byla domácká podoba německého jména Kunrat (novoněmecky Konrad).
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 21.4.2019
 • 11 zobrazení
 • 2
 • 22
Kaolinové jezírko mezi obcemi Maršov a Lažánky, jak již název vypovídá, sloužilo k těžbě kaolinu. V roce 1908 bylo asi 8 metrů pod povrchem objeveno bohaté ložisko kaolinu. Roku 1929 (1931?) byla těžba kaolinu zastavena. Díky tomu byl důl zaplaven vodou a vzniklo hluboké jezírko, obklopené bílými stěnami dolu, které postupně zarůstaly stromy a vegetací.

Hloubka zprvu dosahovala nejméně 40 metrů, ale jezírko se postupně zanášelo. V šedesátých letech se z něj začala čerpat voda pro nedaleké zemědělské družstvo, v osmdesátých letech se navíc utrhl velký kus východního břehu a jezírko nakonec skončilo prakticky bez vody.

Po ukončení čerpání vody však hladina začala opět stoupat. Dnes má jezero okolo deseti metrů hloubky a je opět vyhledávaným místem pro koupání i rybolov.
Kategorie: cestováníkrajina
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 21.4.2019
 • 17 zobrazení
 • 3
 • 33
Region Moravskokrumlovska patří k jedněm ze stabilně osídleným územím vůbec. Doklady o osídlení pocházejí již z paleolitu. Mimořádně bohaté archeologické území bylo osídleno téměř ve všech obdobích pravěku. Středověké osídlení je spojeno s hradem Rokyten v Rokytné, osídlení samotného města Moravského Krumlova je doloženo archeologickými nálezy ze 13. století. První písemná zmínka o panství a hradu pochází až z roku 1289, ale je pravděpodobné, že město bylo založeno Přemyslem Otakarem II. jako opěrný bod jeho domény.

Místní jméno Krumlov, je zmiňováno v latinsky psaném listě Rudolfa Habsburského z 6. května 1277. Přívlastek „Moravský“ byl přidán kvůli odlišení od Českého Krumlova v polovině 17. století. Označení „krumm“ pochází z němčiny a znamená „křivý“. Je odvozeno od širokého meandru řeky Rokytné.

Roku 1289 stál v místě dnešního zámku hrad, který byl v polovině 13. století majetkem Bočka z Obřan. Smrtí jeho vnuka Smila z Obřan roku 1312 jejich rod vymřel. Poté Moravský Krumlov přešel pod vládu krále Jana Lucemburského, jenž jej dal v roce 1312 do zástavy Jindřichovi z Lipé. Rod pánů z Lipé patřil k nejvýznamnějším rodům v Čechách a na Moravě. Roku 1319 se Jindřich z Lipé stal nejvyšším maršálkem Českého království. Tento úřad zastávali páni z Lipé po staletí a Moravský Krumlov patřil k jejich hlavním mocenským a hospodářským oporám. V roce 1368 hrad a město odkoupil Ješek z Kravař, po něm ho zdědil jeho synovec Beneš z Kravař a Krumlova. Páni z Kravař drželi Moravský Krumlov do roku 1437, kdy ho získali zpět páni z Lipé, kteří ho vlastnili jej až do roku 1622. V roce 1536 přijel na zámek věhlasný lékař a přírodovědec Paracelsus. Sídlil v zámecké věži a léčil Jana III. z Lipé. Za dva roky svého pobytu se mu jej nepodařilo uzdravit, napsal zde však několik významných spisů, např. třetí svazek díla Die grosse Wundersarznei a Astrologia magna. Dalším z hostů, který na zámku ošetřoval Čeňka z Lipé, byl v roce 1571 Johannes Crato z Krafftheimu (1519–1585), osobní lékař císařů Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II.. Za pánů z Lipé byl zámek v druhé polovině 16. století renesančně přestavěn s arkádovým nádvořím o třech podlažích podle projektu italského architekta Leonarda Gara di Bisono. Posledním vlastníkem Moravského Krumlova z pánů z Lipé byl Pertold Bohobud z Lipé. Za jeho rozmařilého života upadlo panství do dluhů. Na zámku byly chovány desítky ušlechtilých koní i exotických zvířat. Byla tu krytá jízdárna a velká obora. Po bitvě na Bílé hoře byl Pertold jako moravský direktor odsouzen k smrti a jeho majetek konfiskován. Před rozsudkem však utekl do exilu, kde zemřel jako žebrák.

Roku 1624 koupil krumlovský majetek od císařské komory za 600 tis. zlatých Gundakar z Liechtensteina. Lichtenštejnům se podařilo, aby krumlovské panství bylo prohlášeno za jejich dědičné knížectví (potvrzeno Ferdinandem II.). Lichtenštejnové pak drželi Moravský Krumlov až do roku 1908. Listinou z 20. června 1644 upravili znak, který vylepšili o svůj erb a knížecí korunu. města, zavedli úřední jazyk němčinu, přáli však rozvoji řemeslnických cechů. Krumlovští Lichtenštejnové si vedli jako dobří hospodáři na svém panství. Gundakar se pokusil město společně s panstvím Uherský Ostroh přeměnit na suverénní knížectví Liechtenstein, ale nezávislé knížectví pro odpor moravských stavů nepřečkalo Gundakarovy nástupce. Lichtenštejnové přetvořili zámecký areál, prováděli dílčí úpravy v jeho interiérech, kde modernizovali obytné prostory, přistavěli zámeckou kapli, založili zámecký park. V Moravském Krumlově pak nechali vystavět kapli svatého Floriána, opravili farní kostel Všech svatých a rovněž i klášterní kostel svatého Bartoloměje.

Po Bílé hoře byl Moravský Krumlov vylidněný, vypálený a rozbořený. V roce 1645 zde drancovala 26 týdnů švédská vojska. 25. dubna 1690 zachvátil město požár a skoro celý Moravský Krumlov vyhořel. Na základě této události byl patronem svatý Florián, kterému byla zasvěcena i nově vybudovaná kaple sv. Floriána v roce 1695 nad městem. 23. listopadu 1805 navštívil zámek Napoleon Bonaparte, táhnoucí se svým vojskem ke Slavkovu. Od 14. června do 30. října 1809 tábořilo u Krumlova asi 10 000 francouzských vojáků. V letech 1866–1867 sem vtrhla pruská vojska při prusko-rakouské válce. V roce 1908 bylo panství Lichtenštejnů prodáno spřízněnému rodu Kinských, kteří jej vlastnili až do roku 1945.

7. a 8. května 1945 město bombardovala Rudá armáda a při náletu bylo zasaženo 383 domů, z toho 113 zničeno do základů. Po válce se do zámku soustředily úřady z rozbořeného náměstí. Do prvního patra se nastěhoval místní okresní národní výbor, sídlily zde další úřady. Úředníci úřadovali v zámeckém vybavení po Kinských. Mobiliář byl pak později svezen na několik zámků, největší část vybavení je uložena na zámku v Lysicích. Na krumlovském zámku pak sídlila československá armáda, za které hořelo v několika různých zámeckých prostorách, do roku 1963 pak zde byl národní podnik Konekta, který se zabýval zpracováváním zahradního nábytku. Od roku 1963 zde bylo umístěno učiliště s internátem Železničního stavitelství v Brně, které zde sídlilo až do převratu. Po roce 1989 je zámek trvale v soukromých rukách. (zdroj Wikipedie)
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 20.4.2019
 • 8 zobrazení
 • 2
 • 22
Jméno Ivančice je odvozeno od Ivaň nebo Na Ivani, jak se nazývalo hradiště na ostrožně dnešního kopce Réna, který se nachází jižně od města. Byly založeny počátkem 13. století, první zmínka pochází z roku 1221, kdy jsou uváděny v predikátu Mikuláše z Ivančic, který byl zřejmě knězem. Středověké měšťanské domy na náměstí se dochovaly do dnešní doby. Svého vrcholu Ivančice dosáhly v 16. století, kdy zde sídlili českobratrští biskupové a pracovala zde jejich tiskárna. Ivančice také měly historicky jednu z nejstarších a nejvýznamnějších židovských obcí na Moravě.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 20.4.2019
 • 13 zobrazení
 • 3
 • 66
/převzato z Wikipedie/
Pověst vypravuje o jakémsi poutníkovi, který si dělal v hustých lesích, pokrývající celou krajinu křížky, aby nezabloudil. Osada tak obdržela jméno od zakladatele "Křižanov". Podle tradičního podání ale Křižanov vznikl po založení hradu v Meziříčí asi v roku 686 již v době Sámově. Obyvatelé meziříčské tvrze postihlo několik bezúrodných roků, takže se dostavil hlad. Zásoby v hradních zásobárnách byly již malé, proto hleděl jeden druhého jakýmkoli způsobem vyhladit, aby bylo co nejvíce zásob uchráněno. Tato nenávist rozdělila obyvatelstvo na dvě části, které mezi sebou bojovaly. Slabší strana byla poražena. Ti, kteří, se zachránili, utekli v malém hloučku na místa, kde stojí Křižanov. Na místě, kde stojí zámek, se štvanci zastavili, byli vyčerpáni a vysíleni. Postavili si zde chýši a živili se rostlinnou potravou, až se rozmnožili na tolik členů, že se mohli bránit, postavili si na místě dnešního zámku tvrz. Poloha a okolí dnešního zámku nasvědčují těmto vyprávěním.

První písemná zmínka o obci ovšem pochází až z roku 1239 (Pribizlaus, nobilis vir de Crisanoue). Křižanov byl tehdy různě pojmenován (Chrysan, Czyzans, Chrysansis). Později byl na místě původní tvrze postaven hrad.
Významní rodáci
Zdislava z Lemberka (1220?–1252), česká šlechtična a zakladatelka klášterů a špitálu. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou.
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 19.4.2019
 • 20 zobrazení
 • 3
 • 44
Velikonoční pobyt v Jihomoravském kraji se nám vydařil - počasí bylo téměř letní, ubytování přiměřené ceně a obsluha vzorná.
Kategorie: cestováníkrajina
více  Zavřít popis alba 
16 komentářů
 • letos v dubnu
 • 56 zobrazení
 • 4
 • 1616
V Hlíně u Ivančic na Brněnsku byla v dubnu 2007 otevřena rozhledna Vladimíra Menšíka. Na kopci nad obcí stávala mezi lety 1910 až 1938 jedna z nejstarších vyhlídkových věží na Moravě. Stržena byla před druhou světovou válkou kvůli svému špatnému technickému stavu. Nyní byla postavena nová rozhledna. Nese jméno slavného herce, který se často ve vyprávění k rodnému Ivančicku hlásil.

Nová věž má přes 22 metrů a je pojata moderně. Na rozhlednu vede celkem 96 schodů. Po výšlapu lze spatřit na jihu Pavlovské vrchy u Mikulova, na východě Bílé Karpaty, dále Hostýnské vrchy a za velmi pěkného počasí dokonce štíty Alp. Rozhledna doplňuje expozici Vladimíra Menšíka v Ivančicích.
Kategorie: cestováníkrajina
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 21.4.2019
 • 17 zobrazení
 • 3
 • 22
3 komentáře
 • 18.4.2019
 • 11 zobrazení
 • 4
 • 33
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
10 komentářů
 • 16.4.2019
 • 13 zobrazení
 • 5
 • 1010
Kategorie: krajina
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 15.4.2019
 • 10 zobrazení
 • 2
 • 33
když zasvítí sluníčko a pokropí deštíček, hned je všude okolo plno kytiček.
Kategorie: přírodavesnice
více  Zavřít popis alba 
10 komentářů
 • 12.4.2019
 • 16 zobrazení
 • 3
 • 1010
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • letos v dubnu
 • 12 zobrazení
 • 5
 • 66
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 15.4.2019
 • 24 zobrazení
 • 3
 • 44
Vinařické dobrovolnice spolu se spolkem rodičů a přátel školy a školky uspořádaly další zdařilou akci - velikonoční jarmark se spoustou zajímavých výrobků a také dílničky pro děti, kde si mohly uplést pomlázku, vyrobit dekorace nebo nazdobit kraslice.
Kategorie: událostivesnice
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 12.4.2019
 • 21 zobrazení
 • 5
 • 66
Kategorie: přírodavesnice
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 10.4.2019
 • 11 zobrazení
 • 2
 • 33
Kategorie: přírodavesnice
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • letos v dubnu
 • 13 zobrazení
 • 3
 • 33
kvete i odkvétá. Zatímco třešeň a švestka se chystají každým dnem odít do svého bílého závoje, špendlíky jsou v jednom květu. Myrobalán i hyacinty už začínají předvádět svá kvítka, ale do plné krásy ještě pár dnů potřebují. No a čemeřice, ta je již za zenitem. Brzy z květů zůstanou jen výrazné semenínky. I potactvu se na rozkvetlých stromech líbí, konopka sice rychle uletěla, když zjistila, že je focena, ale hrdlička si tentokrát hrála na modelku ...
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 5.4.2019
 • 15 zobrazení
 • 3
 • 11
Tento Jihočeský rybník je cestou na Kozí hrádek - nebe bylo krásně modré, byl by to hřích nezastavit se u něj na chvíli. Zřejmě jde o chovný rybník - siluety ryb lze rozeznat i na fotografiích.
Kategorie: krajina
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 30.3.2019
 • 18 zobrazení
 • 2
 • 22
Dalo by se říci s Caezarem Veni, vidi, vici, ale bohužel - vítězství se nekonalo, ještě nebyla otevírací sezóna. Ale malá zastávka cestou na sraz do Sezimova Ústí se hodila.
Kategorie: cestováníkrajina
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 30.3.2019
 • 23 zobrazení
 • 2
 • 11
První jarní odpoledne se západem slunce a východem měsíce. Moc toho ještě nekvetlo ...
Kategorie: krajina
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 21.3.2019
 • 10 zobrazení
 • 3
 • 11

Nebyla nalezena žádná alba.

Fotím vše, co mne zaujme a mažu opravdu jen hodně nepovedené - vím, že prohlížet 160 a více fotek je moc, ale klidně přeskakujte jen na ty, co Vás zaujmou ...

Adresa na Rajčeti

www.biblos.rajce.idnes.cz

Aktivní od

18. května 2009

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno
reklama