Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

5 komentářů
Z historie hradu (převzato z wikipedie):

Zakladatelem hradu, který je poprvé zmiňován v roce 1375, byl rod pánů z Rýzmberka ze Skály. Během husitských válek byl obléhán husitským vojskem a jeho posádka se vzdala až po vypuštění hradních příkopů.

V letech 1480–1489 na příkaz tehdejšího majitele panství Půty Švihovského z Rýzmberka byl nákladně přestavěn ve slohu pozdní gotiky. V dostavbě opevnění po jeho smrti pokračovali jeho synové, kteří si na stavbu pozvali známého architekta Benedikta Rejta. Po rodu Švihovských hrad v roce 1548 převzali Kavkové z Říčan, jejich špatné hospodaření je ale již v roce 1598 donutilo hrad prodat rodu Černínů z Chudenic. Poté přišla třicetiletá válka. Hrad tehdy bezúspěšně obléhala švédská vojska.

Po válce, zřejmě ze strachu před možnou „nedobytnou líhní protihabsburského odporu“, vydal habsburský císař Ferdinand III. nařízení k demolici hradu. Díky neustálému oddalování k ní však v plném rozsahu nikdy nedošlo, byla pouze pobořena část hradebního opevnění. Hradní paláce, kaple a zbylé bašty byly později změněny na panskou sýpku, čímž na jednu stranu celý objekt neobyčejně utrpěl, na druhou stranu jej to ale i ochránilo od rozsáhlejších přestaveb. V držení rodu Černínů zůstal švihovský hrad s malými přestávkami až do roku 1945, kdy byl zestátněn.

Československý stát převzal významnou historickou památku v dezolátním stavu. Ale již v roce 1950 začaly programové rekonstrukční práce, ve své době jinak ojedinělé. Hrad byl opět zastřešen, interiéry vyčištěny, vybavení hradu zrestaurováno. Další vlna oprav přišla na Švihov po povodních v srpnu 2002, která se týkala zejména soustavy vnějšího opevnění. V letech 2014–2016 byla opravena vstupní věž jádra hradu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
2 komentáře
Každý rok o prázdniny se pár "pařanů", co šest let hráli jednu počítačovou hru, sejde (spolu s rodinnými příslušníky) v nějakém koutu naší nebo Slovenské republiky - letos padla volba na Jihočeský kraj. Děláme to tak už šest let a zatím v tom hodláme pokračovat. Někdy se nás sejde více, někdy méně. Nebýt internetu, neznali bychom se. A to by byla škoda.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
17 komentářů
Putovní den jsme sice nezakončili v Putimi, ale putimskou branou jsme prošli. Naším hlavním cílem byl nejstarší dochovaný kamenný most u nás, čas zbyl i na menší prohlídku historického centra.

Písek byl založen v roce 1243 a jeho historické jádro je městskou památkovou zónou. Kamenný most je ze 13. století. Dalšími pamětihodnostmi jsou královský hrad, gotický kostel Narození Panny Marie s hodinovou věží, což je dominanta města, a několik úseků zachovaných hradeb, jejichž převážná část však byla během průmyslové revoluce zbořena. Jméno města je odvozeno od rýžování zlatonosného písku na řece Otavě. Město Písek bylo poprvé zmíněno v datační formuli listiny krále Václava I. vydané roku 1243. Václav I. začal nedaleko osady na skalnatém břehu stavět hrad.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
7 komentářů
V info centru v Protivíně měli i razítko Přírodní památka Myšenecká slunce. Zaujalo nás to, obzláště, když to bylo skoro na trase. Ovšem najít to byl trochu oříšek, ale nakonec jsme jedno našli a dokonce i zbytky hradu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
7 komentářů
Cestou za krmením krokodýlů jsme měli v ose trasy i městečko Vodňany, na velkou prohlídku moc času nebylo, byl čas oběda a tak jsme zastavili jen v Zátiší u Malé Podvinice, a pak prošli vodňanské náměstí a nejbližší okolí.

Něco z historie města:

Město Vodňany vzniklo jako osada u zlatonosných rýžovišť na přelomu 12. a 13. století.

Přemyslovci, počínaje Václavem I., se v zakládání svých fundací zaměřili na jihočeské oblasti, kde byl jejich vliv do té doby malý. Přemysl Otakar II. snahu svého otce znásobil, chtěje královskou moc posílit vůči mocnému rodu Vítkovců. Vodňany nesou shodný půdorys s městy zakládanými tímto pátým českým králem, jako jsou České Budějovice, Písek, Bechyně apod. Přestože se nedochovaly o založení města žádné doklady, jako ostatně u mnohých měst založených Přemyslem Otakarem II., shodným půdorysem, pravidelnou sítí ulic a systémovými kroky u dalších založení se dá s velkou pravděpodobností usuzovat na založení Vodňan, coby královského města, právě Přemyslem Otakarem II.

Jako o královském městě se o Vodňanech píše v roce 1336 v privilegiích, které městu udělil Jan Lucemburský. Město později proslulo jako jedno ze středisek jihočeského rybářství. Již roku 1400 toto město ještě s Pískem a s Českými Budějovicemi tvořilo oporu královské moci v Jižní Čechách. O dvacet let později ho dobyl Jan Žižka a poté se přidalo k husitům. V druhé polovině 15. st. se začaly zakládat rybníky, které jsou dnes typickým znakem okolní krajiny. V letech 1722, 1757 a 1782 propukly ve Vodňanech požáry, kterým podlehlo mnoho domů i významných historických památek.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
3 komentáře
Cestou do Hoslovic jsme potkali jednu pěknou kapličku, která nás přiměla zastavit. Při cestě na Borová Lada zas pro změnu zajímavou sochu sv. Jana Nepomuckého na jednom můstku přes potok Peklo. Nepomuckého jsme potkali také cestou do Vodnaň ve výklenku zdi v Milejově.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
8 komentářů
Být tak blízko a nejet se tam podívat, to by byl hřích ... že jo, panenko podsrpenská! :)
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
4 komentáře
Zjistili jsme, že v Protivíně je krokodýlí ZOO (https://krokodylizoo.cz/) a že v sobotu ve dvě odpoledne je tam možné vidět krmení největšího z nich. Řekli jsme si, že cestou do Písku to může být dobrá atrakce. Fotit se smělo za poplatek, ale bez blesku. A samozřejmě, že krokodýly chrání silné sklo. Takže jsou fotky tomu poplatné. A při tom krmení, chtělo to video. Jo a pokud se tam někdo chystáte - tak bacha - mezi zdí a sklem jsou mezery a voda se vyvalí v dost mohutné vlně. Stát moc blízko je na gumák. Dýchatelno tam také moc nebylo, tak jsme ten zážitek spláchli nanukem a procházkou pojeho hlavní tepně.

Protivín vznikl jako podhradí královského hradu. Ve městě je dále zámek v renesančním stylu a s kostelem sv. Alžběty Portugalské v raně barokním stylu. Zástavba Protivína je soustředěna kolem jedné dlouhé ulice táhnoucí se od železničního nádraží Protivín přes náměstí až k železniční zastávce Protivín-zastávka. Město je známo především díky pivu, jež se vaří v místním pivovaru založeném v roce 1598. Jedná se o značku Platan, kterou vaří Městský pivovar Platan s. r. o. Svůj název pivovar získal od dvojí aleje platanů, jež vede k jeho bráně.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Borová Lada jsou obec ležící na Teplé Vltavě na hranici NP Šumava. V bývalém lomu jsou vybudovány venkovní voliéry se sovami žijícími v šumavských lesích.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
2 komentáře
V rámci našeho výletu na jih Čech jsme navštívili pár zajímavých míst. Jedním z nich byly Hoslovice, kde je vodní mlýn a také rozhledna.
O mlýnu je uvedeno, že je nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn v Čechách. Areál tvoří původní mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola, všechny kryté došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
3 komentáře
Nejstarší dochovaná zpráva o městysi pochází z roku 1243. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. V 2. polovině 19. století na zdejší faře působil vlastenecký český kněz Matěj Kubíček, zároveň dlouhodobý poslanec Českého zemského sněmu.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
6 komentářů
Další naše zastávka byla ve Strakonicích u hradu. Hradní prohlídky se nekonají z důvodu rekonstrukce, ale hradní věž je přístupná a minizoo také. Výhled z věže stojí za ty vyšlapané schody. :)
Něco málo o historii města:
Na místě dnešního města původně stály čtyři vsi (Strakonice, Bezděkov, Žabokrty a Lom), které se spojily v poddanské město Strakonice. Vývoj Strakonic lze předpokládat od druhé poloviny 12. století. Na začátku 13. století začal rod Bavorů budovat místní hrad. Roku 1243 daroval Bavor I. se svou manželkou Bolemilou polovinu strakonického hradu řádu johanitů (později zvaných maltézští rytíři), kteří v něm vybudovali raně gotický kostel a klášter. Původní gotický hrad prošel rozmanitým stavebním vývojem. V roce 1367 byla Strakonicím potvrzena Bavorem IV. městská privilegia. Roku 1402 prodal rod Bavorů i druhou polovinu hradu a strakonického panství řádu johanitů. Od roku 1421 se stal strakonický hrad sídlem velkopřevora a konventu, kteří ze Strakonic spravovali své komendy v českých zemích až do konce 17. století. Strakonice byly jedním z hlavních středisek protihusitského odporu. Teprve velkopřevor Colloredo (1637-1657) přestěhoval své sídlo zpět do Prahy. Strakonice zůstaly jedním ze tří panství v užívání velkopřevora (Strakonice, Varvažov, Horní Libchava). Další rozvoj města nastal v 19. století, kdy byla založena textilní továrna Fezko a ve 20. století po založení České zbrojovky (ČZ).
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
Na silnici č. 4 byl ten den nějaký pomalý provoz, dva červencové svátky a tím pádem prodloužený víkend, nic neobvyklého na našich silnicích. Dodnes pořádně neumíme zip a dodržování mezer a pak vznikají zácpy. Trochu méně ješitnosti, řevnivosti a sobectví by za volantem jenom prospělo. Naštěstí i na silnicích první třídy sem tam existuje zájezdní hostinec, kde se dá zastavit, protáhnout, cvaknout nějakou tu fotku a počkat, až se provoz trochu hne. :)
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
4 komentáře
Letos mají kačičtí čápi celkem 4 potomky. Je to velká udélost, tolik jich ještě nevyvedli. Ale budu tam muset někdy přes den, večer už nejsou fotky dobré.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
5 komentářů
aneb ze života hmyzu ...
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
7 komentářů
Oč bylo nebe u rybníka v Lidicích na barvičky skoupější, o to víc jich přidalo při řízení auta - směr domů. A než mžourat proti slunci, to si ho raději vyfotit. Podívejte se, jak se nebe vybarvilo, aby mne pozlobilo. Foceno v Kladně na parkovišti u STK.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
4 komentáře
Cesta do lidického klenotnictví pro hotovu zakázku mne přivedla na myšlenku, zastavit se u místního rybníku a zkusit fotografické štěstí. Den byl jako malovaný, ovšem pro atraktivní západ slunce se to místo projevilo jako ne příliš vhodné. Párek šidélek a jakási neposedná můra však vše vynahradili.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
21 komentářů
Nafoceno pro jednu milou kytičku.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
24 komentářů
Přijedů domů k večeru a koukám, babočka admirál, co tu často poletuje, je krásně usazen na rostlince. A ani neuletěl při bouchnutí vrat. Asi věděl, že mi nejde internet, tak mi chtěl udělat radost. Předváděl se pěknou chvíli.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
13 komentářů
Nevím, jestli mouchy létaly nízko, nebo jestli jiřičky měly zasedání, nicméně, tolik najednou jich tu snad ještě nikdy nebylo vidět. Ty pohledy na nebe jsou o den dříve ze Sletiště.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
10 komentářů
Nechat si tohle ujít, by byl hřích ...
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
14 komentářů
Vím, těch fotek je hodně, ale v ten den šlo obzvláště o srdcovou záležitost. Duha nad Kamennými Žehrovicemi, západ slunce u Turyňského rybníka.
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis
11 komentářů
Další z mých pokusů naučit se fotit kapky. :)
Zobrazit celý popisZobrazit kratší popis

Nebyla nalezena žádná alba.

Fotím vše, co mne zaujme a mažu opravdu jen hodně nepovedené - vím, že prohlížet 160 a více fotek je moc, ale klidně přeskakujte jen na ty, co Vás zaujmou ...

Adresa na Rajčeti

www.biblos.rajce.idnes.cz

Aktivní od

18. května 2009

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

reklama