Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
Fotím vše, co mne zaujme a mažu opravdu jen hodně nepovedené - vím, že prohlížet 160 a více fotek je moc, ale klidně přeskakujte jen na ty, co Vás zaujmou ...

reklama

31 fotek, 29.7.2017, 19 zobrazení, 16 komentářů | krajina, města
Pohled z Vyšehradu ku západu na konci jednoho horkého letního dne.
53 fotek, 29.7.2017, 18 zobrazení, 12 komentářů | krajina, města
Park Královská obora, lidově též Stromovka, se nachází v Praze-Bubenči v nivě Vltavy jižně od Císařského ostrova, od něhož ji odděluje průplav. Rozloha, uspořádání i funkce dnešního parku se v průběhu staletí podstatně měnily. Dnes je udržován ve stylu anglického parku. Je chráněn jako přírodní památka s názvem Královská obora a je spolu s místodržitelským letohrádkem rovněž chráněn jako kulturní památka.
30 fotek, 25.7.2017, 10 zobrazení, přidat komentář | krajina, vesnice
10 fotek, 23.7.2017, 10 zobrazení, 1 komentář | cestování
V Kostelci na Hané jsme zastavili cíleně, kvůli soše Jana Nepomuckého, ostatní snímky jsou z okénka auta, když jsme čekali v nějaké dopravní zácpě nebo jeli námi neplánovanou, ale pracemi na silnici vnucenou objížďkou. Kdo by nepoznal, jde o Kunětickou horu.
55 fotek, 23.7.2017, 22 zobrazení, 10 komentářů | architektura, cestování, města
Město začalo psát svou historii dávno před polovinou 13. století, kdy bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. jako jedno z obchodních středisek na hlavní spojnici Čech s Moravou. Historii města poznamenala období rozkvětu i úpadku, ale i požáry a přítomnost okupačních vojsk. Do současnosti se z doby založení dochoval pravidelný půdorys s pravoúhlou sítí ulic a centrálním náměstím o rozměrech 130 x 150 metrů, které je téměř čtvercové a svou plochou 1,95 hektaru patří k největším náměstím v Čechách. V historickém jádru města se dochovaly významné památky architektury, k nimž patří kostel svatého Vavřince, zvonice z šestnáctého století, renesanční hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, Choceňská věž, Pražská a Litomyšlská brána, radnice a budova bývalého okresního soudu. V hradebním opevnění se dochovaly Vodárenská a Klášterská bašta.

V roce 1307 učinil český král Rudolf Habsburský z Vysokého Mýta věnné město českých královen. Pro svou ženu Elišku Rejčku vybral pět měst, která měla přispívat na život královen a po smrti jejich mužů jim poskytovat vdovské věno. Do základní pětice patřily kromě Vysokého Mýta také Polička, Chrudim, Jaroměř a dnešní Hradec Králové. Později přibyla ještě města Mělník, Dvůr Králové, Nový Bydžov a Trutnov. Vysoké Mýto zůstalo v držení českých královen až do novověku.
71 fotek, 23.7.2017, 24 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
D 1 byla už od pátku nějaká začarovaná, tak jsme zvolili návrat "horem" s tím, že se na skok podíváme do Moravské Třebové.
Město založil roku 1257 Boreš z Rýzmburka jako typické kolonizační město s pravidelným půdorysem náměstí. Řada staveb a uměleckých děl dodnes upomíná na hospodářský rozkvět a vysokou kulturní úroveň města za vlády pánů z Boskovic a Ladislava Velena ze Žerotína (1486–1622), kdy byla Moravská Třebová centrem humanistické vzdělanosti a dostala přízvisko Moravské Athény. Do roku 1945 byla Moravská Třebová součástí německého jazykového ostrova zvaného Hřebečsko (Schönhengstgau) a v jejím hospodářském životě vždy dominovala textilní výroba.
Město bylo vyhlášeno již roku 1956 městskou památkovou rezervací, obnoveno roku 1980.
My jsme prošli zámeckým nádvořím a branou na náměstí, pak uličkou s měšťanskými domy k jiné bráně, která vypadá jako brána do jiné dimenze ... a vskutku, je to časová osa vývoje města - povídání k jednotlivým událostem se mačká na panelu vedle ní.
81 fotek, červenec 2017, 33 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou.
První historická zmínka o vsi Prostějovice je z roku 1141. Do poloviny 13. století se vyvinula ve významnou trhovou ves. Tehdy sem byli pozváni němečtí osadníci, kteří v místě dnešního nám. T.G.Masaryka založili novou osadu, na niž přešla práva osady původní. Roku 1390 bylo Prostějovu uděleno díky pánům z Kravař právo výročního trhu, čímž se fakticky stal městem. V husitském období se slibný vývoj zpomalil, když město utrpělo průtahy obou nepřátelských stran; nedostatečně opevněný Prostějov se stává snadnou kořistí vojsk markraběte Albrechta a roku 1431 byl vypálen. Prosperitu městu přinesl vznik židovského města a především po roce 1490 více než stoletá vláda rodů Pernštejnů, jejichž majetkem se město stalo. Roku 1495 zahájilo město výstavbu kamenných hradeb se čtyřmi branami s baštami. V letech 1521 až 1538 si měšťané vybudovali renesanční radnici. Na konci 16. století se město stává majetkem Lichtenštejnů, což má za následek stagnaci rozvoje města. V Prostějově je roku 1527 tiskárnou Kašpara Aorga vytištěna první kniha na Moravě. Během třicetileté války došlo ke zpustošení města a v roce 1697 vypukl požár, kterému padly za oběť radnice, škola i kostel. Poté začíná město dostávat barokní ráz. Kolem poloviny 17. století dochází, především zásluhou místních Židů, k prudkému rozvoji potravinářského, textilního a oděvního průmyslu, v roce 1858 je Prostějově založena první česká konfekční továrna bratří Mandlů, což přilákalo nové obyvatele. V 60. letech 19. století byl Prostějov spojen železnicí s Brnem a Olomoucí. 19. a 20. století změnilo tvář města ve stylu historismu a secese. Od 20. a především 30. let se dominující výstavbou stává v Prostějově funkcionalismus.
Od 60. do 90. let 19. stol spolu soupeřili čeští a němečtí představitelé o vedení města. Přestože bylo německy mluvící obyvatelstvo v menšině, díky kuriovému systému, který preferoval bohatší vrstvy, bylo vedení města až do roku 1892 německé. Prvním starostou české národnosti se stal Karel Vojáček.
K dochovaným památkám patří bašta z 15. století a renesanční radnice ze století šestnáctého, dnes sloužící jako muzeum. Dominantou města je nová radnice z roku 1914 s věží vysokou 66 metrů a orlojem. V Prostějově se narodil významný český vědec Otto Wichterle, gotický stavitel Matěj Rejsek, filozof Edmund Husserl, malíř Alois Fišárek a básník Jiří Wolker. Pseudorenesanční sgrafita na prostějovském zámku vytvořili 1900–1901 Jano Köhler, Josef Švandera, Arnošt Podloudek a Bohumil Kazda
59 fotek, 22.7.2017, 11 zobrazení, přidat komentář | architektura, města
Ten dům s věžičkou na první fotografii, to je rodný dům Jiřího Wolkera, jeho rodné město je i mým rodištěm. Návštěva byl dárek k půlkulatinám. Tentokrát se mi poštěstilo vidět Prostějov z věže radnice, jejíž vnitřní výzdoba stojí za zhlédnutí. A protože je Haná rovinatá, vidět je opravdu do daleka.Výklad našeho průvodce byl skvělý a měl s námi v tom horku velkou trpělivost. Ale nahoře bylo příjemně, pofukovalo to tam.
Plumlov  3
59 fotek, 22.7.2017, 40 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina
Zámek Plumlov se zbytky stejnojmenného hradu a pohled na podhradský rybník. Vodní dílo Plumlov s hrází na katastru obce Mostkovice (Stichovice), ze kterého zámek není vidět, ale je vidět sídliště v Prostějově.
Zámek Plumlov je dominantou obce a širokého okolí, postaven byl v manýristickém stylu v letech 1680-1688 vedle původního plumlovského hradu. Projektantem stavby byl Karel Eusebius z Lichtenštejna. Původní plány na čtyřkřídlý zámek zůstaly nezrealizovány, bylo postaveno jen jedno křídlo (ani to nebylo nikdy dokončeno) s překrásným sloupovím, se štukovou a freskovou výzdobou. Hrad a zámek stály vedle sebe až do roku 1801, kdy oba objekty poškodila vichřice. Tehdejší majitel, Alois z Lichtenštejna, neměl na to, aby hrad i zámek spravoval, a proto hrad nechal zbořit.
Hrad Plumlov byl založen ve druhé polovině 13. století pravděpodobně českým králem Přemyslem Otakarem II. nebo jeho levobočkem Mikulášem, vévodou opavským.
Josefkol  3
231 fotek a 21 videí, 22.7.2017, 32 zobrazení, 3 komentáře | kultura, události
V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem se již pravidelně jednou za rok koná setkání nejlepších řemeslníků z celé České republiky. Ketis ti bylo o víkendu 22. a 23. července, k vidění byli stavitelé kočárů, mistři opratí, hulánská jízda, pěší garda kardinála Troyera, rytířský turnaj nebo cimbálka Malá Rusava. Významnou součástí ukázek jsou během Josefkolu mistři svých oborů s titulem Nositel tradice lidových řemesel. Díky vzájemné spolupráci se společně podílí na záchraně jednotlivých tradičních řemesel a jejich předáváním mladším generacím. Řemeslníci se zapojují do oprav historických kočárů a vozů pro Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem, a tím zachovávají tradiční řemesla pro budoucí generace.
Kapky 2  3
31 fotek, 20.7.2017, 10 zobrazení, 15 komentářů | makro
Už mi to možná jde o malinko lépe, ale budu trénovat dál ...
143 fotek a 2 videa, 15.7.2017, 50 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, události
Ocitli jsme se shodou okolností v Otrokovicích v době, kdy tam probíhaly Otrokovické letní slavnosti. Využili jsme toho a mimo obhlídku centra města se svezli lodí Morava po řece Moravě a pak se na Štěrkovišti podívali na závody desetimístných dračích lodí. Byl to prima den.
V centru města zachycen kostel svatého Michaela archanděla postavený v roce 1769 a rozšířený roku 1849. Dále pak socha svatého Jana Nepomuckého – v novogotickém stylu z konce 19. stol. Trochu stranou, ale i tak v dominantním postavení je kostel svatého Vojtěcha – postavený v roce 1995. Zejména kolem floxů poletoval neposedný motýl, jeho způsob letu i sání nektaru mi hodně připomněl kolibříka, něco tak rychlého, jako je tato dlouhozobka svízelová, vyfotit neumím, ještě že dnes mohou foťáky i natáčet.
92 fotek, 15.7.2017, 20 zobrazení, 3 komentáře | architektura, krajina, města
Květná zahrada v Kroměříži je původní raně barokní park v geometrickém stylu francouzské zahrady s typickými prvky. Zahrada byla v roce 1998 zapsána do seznamu památek UNESCO spolu s Podzámeckou zahradou (arcibiskupské zahrady) a arcibiskupským zámkem. Samotná Květná zahrada byla založena biskupem Karlem II. z Lichtenštejna-Kastelkornu v letech 1665–1675 na neplodné a bažinaté půdě za hradbami tehdejšího města. Původní název zahrady byl Libosad. Jedná se o raně barokní zahradu, ve které byly zkombinovány italské i holandské vlivy. Zahradu vyprojektovali italští architekti Filiberto Lucchese a Giovanni Pietro Tencalla.
Vzhled Květné zahrady a ozdobných prvků v ní detailně zaznamenali na mnoha dochovaných kresbách v roce 1691 kreslíři J. van den Nypoort a G. M. Vischer.
Uprostřed zahrady o rozloze 485×300 metrů stojí osmiboká rotunda s bohatou vnitřní štukovou a freskovou výzdobou. Ve středu rotundy je zavěšeno Foucaultovo kyvadlo na lanku dlouhém 25 m. Svou dráhu zapisuje do jemného písku na kamenném stole. Kyvadlo zde instaloval profesor kroměřížského gymnázia dr. František Nábělek na konci 19. století. (Rotunda však byla uzavřená.)
1 fotka, 15.7.2017, 39 zobrazení, 7 komentářů | Soutěž: Vodní hrátky
Štěrkoviště - závody dračích lodí
11 fotek, 13.7.2017, 13 zobrazení, přidat komentář | příroda, vesnice
Meruňka asi nejspíš letošní zimu a jarní mrazíky nepřežila, ale lilie vykvetly v nebývalé kráse a stejně tak slunečnice, co mi tu rostou z ptáčky nesezobnutých semínek. Takže letošní léto u mne po dlouhé době nevoní po meruňkách, ale po liliích.
51 fotek, 12.7.2017, 17 zobrazení, 11 komentářů | makro
Ve slánském zahradnictví mne nechali fotit jak jim tam motýli obletují komuli davidovu. Moc jim děkuji za pochopení pro mou slabost.
Právě tam obědvaly samé babočky - paví oko, kopřivová a bodláková, a také čmeláci a včeličky. Podivuhodné bylo, že i motýli s dost olámanými křídly létali bez problémů.
91 fotek a 2 videa, 11.7.2017, 43 zobrazení, 43 komentářů | cestování, krajina, příroda
Návštěva u kamarádů dlících u Staňkovského rybníku (dříve známý pod názvy Velký Soused a Velký Bystřický rybník). Je to osmý největší rybník v Jihočeském kraji a dvanáctý v celé České republice. Je čtvrtý největší v okrese Jindřichův Hradec. Nachází se na jihu Čech v katastrálním území obce Staňkov u státní hranice s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousy, která prochází po jeho východním břehu v různě velké vzdálenosti od něj. Vodní plocha má rozlohu 241 ha. Je nejhlubším a nejobjemnějším rybníkem v Česku - údaje o jeho hloubce se však značně liší - 8,5 m nebo 16 m. Rybník je dlouhý 6 km a jeho obvod je 25 km. Dříve byl větší o rozlohu současného rybníka Špačkov, který byl od něj později oddělen, kvůli výnosnějšímu chovu ryb. Výpusť je unikátní. Jedná se o tři dřevěné trouby a štolu o rozměrech 250×300 cm společně hrazené dřevěnými lopatami. Tím, že je u státní hranice, má zajímavou historii:

Staňkovský rybník je jedním z nejstarších a největších českých rybníků. Hráz byla několikrát protržena, proto v roce 1904 byl rybník rozdělen na části.

Po roce 1918 rybník objevili pražští trampové, jimž k přespání stačil stan či sláma ve stodole. Za nimi přišli další, kteří začali stavět luxusní chaty (továrníci Singer, Kruliš, herečka Valentová atd.). V roce 1925 Staňkov byl s nádražím Majdalena (8 km) spojen autobusovou linkou. V roce 1931 katolická organizace YMCA u rybníka postavila rozlehlý letní tábor (ústřední budova, obytné sruby, loděnice, sportovní hřiště atd.). Z turistického ruchu profitovalo i místní obyvatelstvo, které zřizovalo letní byty, penziony a hostince. Po Mnichovské dohodě se část rybníka, ve které byl letní tábor, dostala mezi zabrané sudetské území, a tábor YMCA zabralo německé válečné námořnictvo, které si v něm zřídilo výcvikové středisko. V roce 1951 vznikla Pohraniční stráž, která zlikvidovala jak letní tábor, tak všechny soukromé chaty. Po roce 1989 byla oblast zpřístupněna, celnice zrušena, Staňkov opět navštěvují turisté, ale letní ruch, jako býval v meziválečném období, vrací se jen symbolicky.

Při toulce kolem části jeho břehů a kempem vyfoceno kde co. :)
17 fotek, 11.7.2017, 18 zobrazení, 11 komentářů | architektura, cestování, krajina
Sídlo je součástí až sem zasahujících Pšeničných Blat. Nejstarší ševětínskou památkou je raně gotický farní kostel sv. Mikuláše, stojící v severovýchodní části náměstí. Název obce, který zněl původně Šebětín, se odvozuje od osobního jména Šebata či Šebestián.

O starém osídlení Ševětínska svědčí na šedesát slovanských mohyl, nacházejících se přibližně dva kilometry západně od obce. Datují se do střední doby hradištní, to je do 9. století. Otázka prvního písemného dokladu o existenci vesnice je dodnes sporná. V roce 1228 potvrdil český král Přemysl Otakar I. latinskou listinou Anežce abatyši kláštera u sv. Jiří na Pražském Hradě kromě jiných vesnic i držbu Ševitínska na Prácheňsku. Tento údaj byl dlouho vztahován k zdejší obci. Je však pravděpodobnější, že se jednalo o dnes již zaniklou obec Ševětínsko u Horažďovic. Odpovídalo by tomu i její umístění v oblasti Pracheňska. Celý problém není dosud jednoznačně rozřešen. Průkazná je proto až zmínka v konfirmačních knihách pražské arcidiecéze k roku 1356. Další zmínky o farnosti se objevují i v registrech papežských desátků.
Mazelov  4
35 fotek, 11.7.2017, 34 zobrazení, 24 komentářů | architektura, krajina, vesnice
První písemná zmínka o vsi (Mazelow) pochází z roku 1396. Po zrušení poddanství schwarzenberskému panství Třeboň se Mazelov roku 1850 stal samostatnou obcí, jíž zůstává dodnes vyjma období od 14. června 1964 do 23. listopadu 1990, kdy tvořil součást obce Ševětín. Ve vsi se dochovala řada hodnotných usedlostí ve stylu selského baroka se zdobenými štíty a branami (např. č.p. 1, 3, 10, 11, 41). Od roku 1995 je Mazelov prohlášen vesnickou památkovou rezervací. Na návsi je novobarokní kaple Panny Marie z let 1862 až 1865.
43 fotek, 11.7.2017, 21 zobrazení, 4 komentáře | cestování, krajina, zvířata
Cestou z Chlumu u Třeboně přes Lutovou a Lomnici nad Lužnicí na Mazelov zastaveno v místech, kde to bylo možné. Jestli tím směrem ještě pojedu, odbočku k Rožmberku určitě nevynechám.

Komentáře

přidat komentář