Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
Fotím vše, co mne zaujme a mažu opravdu jen hodně nepovedené - vím, že prohlížet 160 a více fotek je moc, ale klidně přeskakujte jen na ty, co Vás zaujmou ...

reklama

84 fotek a 3 videa, 26.8.2017, 17 zobrazení, 36 komentářů | cestování, kultura, události
Zámecká noc na zámku v Nelahozevsi spojená s prohlídkami s průvodci v kostýmech a za doprovodu swingových i jazzových melodií hraných kapelou Jazz friends v čele se zpěvákem, a také nejmladším zpívajícím kapelníkem v České republice, Petrem Sovičem.
Zlonice  3
22 fotek, 24.8.2017, 25 zobrazení, 15 komentářů | architektura, cestování, krajina
Sice jsme si poněkud zajeli, ale konečně došlo i na zastávku ve Zlonicích. Už tolikrát jsme tudy projížděli, tak konečně aspoň pár fotek místního kostela. Ta zastávka prostě měla být, neb jsme pak o kus dál byly odměněni krásným západem slunce, v němž se pracující traktor obzvláště vyjímal.

Městys Zlonice se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji, asi sedm kilometrů severně od města Slaný, v nevýrazně zvlněné krajině Dolnooharské tabule s mělkými údolími při soutoku Zlonického a Dřínovského potoka. Zlonicko bylo osídleno již v době předhistorické, jak o tom svědčí pravěké nálezy z konce 19. století. První písemná zmínka o obci vzniklé při obchodní cestě pochází z roku 1318, kdy je zmíněn Čáslav ze Zlonic, k roku 1343 byla obec královským zbožím. Jinak ovšem mnoho zpráv o středověkých dějinách nemáme. Vedle kostela Panny Marie stála na vyvýšenině nad obcí tvrz snad v místech dnešního zámku, kde sídlila místní vrchnost. První zmínka o tvrzi pochází ovšem až z roku 1576.
Mezi nejvýznamnější projekt doby barokní, který významně ovlivnil podobu Zlonic i jejich okolí, patří vrcholně barokní novostavba kostela Nanebevzetí Panny Marie, který nahradil starší středověký chrám. Je spojena s osobou knížete Filipa Josefa Kinského a zlonického děkana Jana Adama Svobody (1682–1761). Roku 1723 je ve Zlonicích doložena první návštěva architekta Františka Maxmiliana Kaňky, který prokazatelně vypracoval plány novostavby. Ta byla zahájena až roku 1727 pod vedením stavitele Ferdinanda Hübnera a trvala až do roku 1744, kdy byly dokončeny věže. Kostel je jednolodní architekturou křížové dispozice se dvěma věžemi po stranách kněžiště.
V roce 1853 přichází do Zlonic mladý Antonín Dvořák rodák z nedaleké Nelahozevsi. Od r. 1855 provozoval v obci jeho otec František tzv. Velkou hospodu (čp. 69) naproti panskému dvoru. Na svůj krátký pobyt ve Zlonicích, již v roce 1856 přesídlil do České Kamenice, která byla také panstvím Kinských, a svého učitele hudby Antonína Leihmanna však Dvořák vzpomínal po zbytek života. Do Zlonic zajížděl také při svých studiích na varhanní škole v Praze a vzpomínkám na Zlonice a zdejší kostel věnoval také svou první symfonii dokončenou 24. března 1865 nazvanou příznačně „Zlonické zvony“
Vraný  3
13 fotek, 24.8.2017, 18 zobrazení, 10 komentářů | architektura, cestování, města
Nechtělo se nám jet po chomutovské silnici, neb tam v důsledku oprav byla pěkná dopravní zácpa. A tak jsme to z Klobuk namířili bez navigace směrem, kde jsme tušili, že bychom se mohli dostat ke Slanému. Tak se stalo, že jsme projížděli i obcí Vraný a spatřili na rynku sochu, která připomínala sv. Jana Nepomuckého, což mne přimnělo zastavit. Doufám, že první dojem byl správný. A tak díky sbírání fotek "Jeníčka" pro pana M. Dvořáka, jsme zjistili zajímavou historii této obce, i když jsme vlastně jen na chvíli zastavili na návsi.

K roku 1341 se na Vraném připomíná první známý držitel, vladyka Bedřich z Vraného (Friderico de Wraneho), jehož rod (vladykové z Vraného, potomci pánů z nedalekého Žerotína) držel část vsi podle první zmínky už určitě roku 1228 a ještě v následujících desetiletích až do začátku patnáctého století. Od roku 1434 bylo Vraný v majetku Zajíců z Házmburka. Na žádost Jana Zajíce z Házmburka byla vesnice povýšena na městečko králem Vladislavem II. 4. dubna 1513. Dne 14. května 1538 udělil král Ferdinand I. Vranému podnes užívaný znak. Poslední feudálním vlastníkem Vraného byla od roku 1706 Metropolitní kapitule sv. Víta na Pražském hradě.
26 fotek, 24.8.2017, 14 zobrazení, 24 komentářů | cestování, krajina, příroda
Známí chtěli navštívit mystikou opředená místa v okolí - tak kam jinam, než k největšímu českému menhiru - Kamennému muži (nebo Pastýři), 3,5 m vysokému neopracovanému sloupovitému balvanu z tmavého železitého křídového pískovce. Jde o jeden z mála kamenů v Česku, který lze s vysokou pravděpodobností považovat za skutečný pravěký menhir. Nachází se nedaleko obce Klobuky a už se k němu nemusí polem, jako kdysi, ale po pěkně upravené cestičce. Leč parkovat se už blízko nedá, no změna je život, tak došlo i na momentky z příkopů od přístupové silnice.
39 fotek, 24.8.2017, 14 zobrazení, 18 komentářů | architektura, cestování, krajina
Toto mystické místo jsme nemohli vynechat, tentokrát včetně zastávky u milníku na cestě do Loun (nově v roce 2006 opravený s dotací od firmy T-Mobile) a na hřbitově, kde je klasicistní empírová hrobka rodiny Tuscanyů z roku 1800.
Panenský Týnec je klášter přestavěný na zámek ve stejnojmenném městečku v okrese Louny. Vznikl po roce 1797 úpravou budov zrušeného kláštera klarisek založeného na konci třináctého století. Od roku 1958 je areál s číslem popisným 10 chráněn jako kulturní památka ČR.
Nedostavěný chrám Panny Marie je gotická nedostavěná stavba s dokončenou barokní zvonicí v Panenském Týnci, jejíž budování započal pravděpodobně roku 1316 Plichta ze Žerotína a jež zůstala po požáru sousedního kláštera v roce 1382 nedokončena. Byla zamýšlena v koncepci trojlodního dvouvěžového klášterního kostela, do dneška se dochovalo pouze kněžiště, portál a nekoncepční zvonice z pozdější doby. Chrám je součástí komplexu, který je ohroženou nemovitou kulturní památkou. Z hlediska psychotroniky je postaven na silné zóně s pozitivní energií. Kvůli tomu je nejznámější památkou v městečku a ročně ho navštíví stovky lidí, oblíbený je také pro pořádání svatebních obřadů.
Smolnice  3
22 fotek, 24.8.2017, 7 zobrazení, 14 komentářů | architektura, krajina, vesnice
Neminout odbočku na Panenský Týnec, zůstala by tato malebná vesnička neobjevena ...

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1337. Smolnice je památná tím, že v květnu roku 1420 se zde sešel lid z Lounska, Žatecka, Rakovnicka a Slánska v místě, které se dosud nazývá Táborcem, aby se postavil do boje za husitské ideály. Vesnici a celému okolí dominuje kostelík s románskou věží, stavěný původně jako pevnost. Spolu s farou, postavenou v druhé polovině 17. století, a starou lípou u vjezdu do fary tvoří působivý harmonický celek.

My jsme se zastavili u těchto památek:

Kaplička na návsi

Venkovská usedlost čp. 54 - pohled na památkově chráněný kravín (foto č. 4 a 6)

Lípa u kostela sv. Bartoloměje
Kostel svatého Bartoloměje
92 fotek, 23.8.2017, 14 zobrazení, 27 komentářů | krajina
Občas se překonám a vyrazím z domu před spaním za vstávajícím sluníčkem. Musím až na pole na konci ulice, ale podívána pak stojí za to.
17 fotek, 23.8.2017, 12 zobrazení, 22 komentářů | krajina
... spaly by moje očička. Tak to přesně sedělo, navíc byla makročočka doma a pole tak krásně orosené ...
43 fotek, 19.8.2017, 7 zobrazení, 8 komentářů | krajina
28 fotek, 19.8.2017, 8 zobrazení, přidat komentář | krajina, makro
18 fotek, 14.8.2017, 11 zobrazení, 7 komentářů | makro, příroda
Konečně si motýl i občas sedl a nechal se vyfotit. Tenhle fešák sem jinak létá pravidelně, ale je tak strašně přelétavý ...
Verona  5
91 fotek a 1 video, 13.8.2017, 39 zobrazení, 19 komentářů | architektura, cestování, kultura, města
Odpolední prohlídka města Verona s večerním představením Nabucca od Verdiho v Aréně. Mraky se stahovaly, stahovaly, až se zatáhly, ale naštěstí se zase rychle, rychle rozeběhly a večer bylo nebe bez mráčků ...

Toto historické město ze tří stran obtéká řeka Adige. Pro svoji krásu a bohatství památek je Verona vyhledávána turisty. Anglický dramatik William Shakespeare do ní zasadil děj své slavné tragédie Romeo a Julie. Od roku 2000 je historické centrum Verony zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO.
Středem historického města je podlouhlé tržiště Piazza delle Erbe (Zelný trh) na místě římského fóra, s měšťanskými domy a paláci ze 13.-17. století. Uprostřed náměstí stojí Capitello, pavilon na čtyřech sloupech ze 16. století, směrem k SZ je fontána s římskou sochou Madona da Verona a ještě dál sloup s benátským lvem. Na severu náměstí uzavírá renesanční Palazzo Maffei se středověkou věží a podivuhodným točitým schodištěm uvnitř. Západní stranu náměstí tvoří měšťanské domy, zbruba uprostřed Casa dei Mercanti s loggií a cimbuřím. Na východní straně je několik paláců s malovanými fasádami a dále na jih mohutná radnice, Palazzo della Ragione s věží Torre dei Lamberti vysokou 98 m z roku 1194.
Pod obloukem na východní straně náměstí kolem Palazzo della ragione se prochází na náměstí Piazza dei Signori, v jehož středu stojí pomník Dante Alighieriho. Jižní stranu tvoří radnice a soudní palác s velikým arkádovým dvorem. Na východní straně stojí Prefettura ze 13. století a severní stranu představuje slavná La Loggia, raně renesanční radnice z konce 15. století. Východně od tohoto náměstí se nacházejí pozdně gotické Arche Scaligere a kostelík S. Maria Antica, snad z 9. století.
Na jih od náměstí delle Erbe, v ulici Capello, stojí Casa di Giulietta, středověký měšťanský dům, který patřil rodu Capuletů; ve dvoře je „Juliin balkon“ a v domě muzeum staré Verony.
Centrum města zhruba zachovalo plán římského města s křížem ulic (dnešní Corso Porta Borsari a Giuseppe Garibaldi) a fórem v místech dnešního Piazza delle Erbe. Úroveň však byla tehdy o několik metrů níže, takže římské stavby jsou často v podzemí a sklepích.

Aréna v jižní části historického města o rozměrech 139 x 110 m, dokončená za císaře Tiberia v roce 30, je třetí největší na světě po římském Koloseu a po amfiteátru v Capui nedaleko Neapole. Aréna pojala téměř 30 tisíc diváků a návštěvníci sem přicházeli z celého Veneta, aby zhlédli bitvy a gladiátorské zápasy. Amfiteátr se proto později využíval k veřejným popravám, veletrhům, divadelním a operním představením a býčím zápasům. Zemětřesení v roce 1117 přečkala pouze čtyři pole ozdobné vnější stěny s mramorovým obkladem. Vnitřní dvoupatrové arkády se 74 oblouky se však zachovaly, stejně jako vnitřek arény. Dnes aréna slouží k divadelním představením.
142 fotek, 12.8.2017, 29 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina
Takový malý okružní pochoďáček kolem městečka Sirmione - rozloženého na jednom z poloostrůvků jezera Lago di Garda v Itálii.

Sirmione je italské městečko v provincii Brescia. Historické centrum města se rozkládá na poloostrově jezera Lago di Garda. Místo, kde dnes leží Sirmione, bylo osídleno už v 5. tisíciletí př. n. l. Městem se stalo až v 1. století př. n. l. V 5. století potom získává opevnění a dostává se pod kontrolu Verony a Bresci. V průběhu pozdního středověku se stane důležitou pevností Scaligeriů pro svou výhodnou strategickou pozici. Právě z této doby pochází hrad Castello Scaligero (1277 - 1278).
42 fotek, 10.8.2017, 10 zobrazení, 9 komentářů | architektura, města
Zas mi bylo jeti pro kamaráda na nádraží do Prahy, a aby se jen tak "neplincal" benzín, vždy objeví něco zajímavého, kam se jít podívat. Tentokrát to měla být výstava ve vinohradském kostele, ale cestou na ní ho zaujal jiný kostel - sv. Prokopa na Žižkově, a pak jsme o kousek dál narazili na jinou výstavu (Příspěvková organizace Za Trojku vystavuje v Atriu na Žižkově fotografie Olgy Havlové a Výboru dobré vůle). A bylo to tak dobře, neb ta plánovaná zavírala dříve, než jsme předpokládali. Cetou zpět k autu jsme ještě stihli zahlédnout jak pokračuje oprava Národního muzea, pamětní desku A. Dubčeka, městkou policii v akci a nakonec i našim zrakům dosud ukrytý pomník muže, po němž dostalo jméno hlavní pražské vlakové nádraží.
3 fotky a 3 videa, loni v létě, 19 zobrazení, 4 komentáře | zvířata
Jednoho dne při pohledu z okna koupelny se naskytla zajímavá podíváná, která přetrvala i po přinesení fotoaparátu, což se mi často nepovede. Kosice krmí mládě, co se asi právě naučilo trochu létat. Nevím, kde letos hnízdili, ale zřejmě ne nikde daleko. Dnes už kosíci létají sami a hromada s kamením je proseta, poříští rok už zase budou lovit spadané plody a žížalky v trávníku ...
7 fotek, 8.8.2017, 16 zobrazení, 3 komentáře | makro
101 fotek, 6.8.2017, 34 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, města
Z jihu Moravy jsme se vraceli v neděli - na D 1 uzavírky, počasí víc než teplé, ale protože všechny cesty vedou nejen do Říma, ale i do Prahy, tak jsme to vzali přes Litomyšl. Vyplatilo se, silnice téměř prázdné, uazavírek jen po skrovnu a v samotném centru Litomyšle parkování bez problémů. Dokonce zde ještě mají víkendy zadarmo. Prostě idylka v pohádkovém městě. I když tedy poctivě přiznávám, že jsme viděli opravdu jen to historické centrum.
Podívejte se našima očima na renesanční zámek z let 1568–1581, který je s arkádami, klasicistním divadlem, parkem a pivovarem zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.nebo na Smetanovo náměstí s úplně zachovaným podloubím po jeho obou stranách a s množstvím historických domů a také na Červenou věž, kterou jsme málem nenašli, nezaptat se místních. Blíže jsme se k ní však nedostali, bránila ji železná brána, hledáček mého fotoaparátu však bezpečně objevil sošku Jana Nepomuckého, kterého jsme tak v Litomyšli potkali celkem třikrát si myslím - jednou na obraze v kostele, podruhé ve výklenku domu v Zámecké ulici a po třetí u té věže. A také jsme potkali veterána z roku 1933.
119 fotek, 5.8.2017, 29 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, příroda
Historické jádro městečka je městskou památkovou zónou.

Přestože první doložená písemná zmínka o Strážnici pochází až z počátku 14. století, množství archeologického materiálu vypovídá o daleko dřívějším osídlení tohoto území. Počátky samotného města jsou spojovány s upevňováním hranic českého království v době vlády Přemysla Otakara II. v 2. polovině 13. století, kdy došlo k trvalému připojení Strážnicka k Moravě. Na ochranu zemských hranic bylo zbudováno několik hradů, mezi nimiž se nacházel i hrad ve Strážnici, vystavěný po roce 1260. Samotné jméno města je odvozováno od strážní funkce, kterou měl hrad položený v těsné blízkosti moravské hranice vykonávat.

Strážnice byla původně královským majetkem, na počátku 14. století získal toto město významný moravský rod pánů z Kravař. O velký rozmach města se zasloužil moravský zemský hejtman Petr Strážnický z Kravař, který postupně rozšiřoval strážnické panství a zasloužil se také o rozvoj vinařství vydáním horenského práva. V první polovině 15. století se Strážnice stala jedním z nejvýznamnějších moravských husitských center. Za vlády posledního mužského potomka rodu Jiřího z Kravař došlo k nebývalému stavebnímu rozvoji města, bylo založeno strážnické Nové Město, opevněné vodním příkopem a hliněným valem s vestavěnými kamennými branami, postaven kostel sv. Martina a došlo také k dokončení přestavby hradu. Z 15. století pochází nejstarší doklady řemeslné výroby.

Na fotkách lze spatřit:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1747
Strážnické brány (Skalická a Veselská). Jsou zbytkem protitureckého opevnění ze druhé poloviny 16. století, za své doby nejmohutnější brány na Moravě, do dnešní doby se dochovaly pouze boční bašty bez krovů.
Synagogu a židovský hřbitov. Jsou pozůstatkem strážnického židovského města, které mělo vlastní špitál a dvě školy. Nejstarší náhrobek, přenesený z původního hřbitova, pochází z roku 1448.
Baťův kanál
Kostel svatého Martina se strážní věží
Zámek a zajimavé stromy v zámecké zahradě
31 fotek, 5.8.2017, 18 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina
Rozhledna Travičná
Rozhledna je postavena v katastrálním území obce Tvarožná Lhota, v lokalitě známé jako Vrchy. Na mapě ji lze najít pod názvem Travičná, což je vrchol kopce s nadmořskou výškou 380 metrů. Je první rozhlednou v chráněnné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Prezentace CHKO BK se nachází v atriu rozhledny, kterou provozuje obec Tvarožná Lhota.
Vystoupat lze po 177 schodech, výhled je z výšky 34m a celková výška rozhledny je 52,6m.

Obec Tvarožná Lhota ( dříve jen Lhota) je připomínána už v roce 1486 jako součást strážnického panství. Ještě předtím v roce 1475 obdržela od Pertolda z Lipé právo odúmrti, které bylo v roce 1546 potvrzeno Janem II. ze Žerotína. Od roku 1628 až do zrušení patrimoniální správy náleželo strážnické panství i s Tvarožnou Lhotou hrabatům Magni. V době jejich vlády během 18. stol. vznikl nejstarší obecní typář, který byl užíván ještě v první pol. 19. stol. V kruhovém pečetním poli jsou umístěny motivy vinných hroznů a kosíře, opis je majuskulou PECZET,DEDINI.LHOTI. Pečetní znamení připomíná dávnou vinařskou tradici v obci.

Umělá vodní nádrž Lučina na potoce Radějůvka s rozlohou asi 2 ha je situována v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty asi 7 km od Města Strážnice, v katastru obce Tvarožná Lhota v nadmořské výšce 280 m. Nádrž slouží ke koupání a reakraci.
47 fotek, 5.8.2017, 20 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina
Ve Strážnici je jeden z přístavů Baťova kanálu, využili jsme tedy možnost absolvovat okružní jízdu jeho částí. Plavba to byla příjemná, zajímavá i poučná. Lodní stevard o všem vyprávěl velmi poutavě a do detailů.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.