Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
Fotím vše, co mne zaujme a mažu opravdu jen hodně nepovedené - vím, že prohlížet 160 a více fotek je moc, ale klidně přeskakujte jen na ty, co Vás zaujmou ...

reklama

Zdeřina  3
22 fotek, 5.9.2017, 8 zobrazení, přidat komentář | krajina, příroda
Chatový areál je vybudován na pokraji jehličnatého lesa 1.5 km od Police nad Metují. Nejspíš to bude houbařský ráj, neboť i jen cestou na snídani člověk zakopával o houby, to ovšem nebyl fotoaparát po ruce. Ale zřejmě pravidelnější návštěvníci sem jezdí hlavné kvůli houbám, protože než byla snídaně, mnozí se již vraceli s košíkem hub, jiní s košíkem vyráželi hned po ní.
Hronov  5
66 fotek, 4.9.2017, 19 zobrazení, 16 komentářů | architektura, cestování, města
Počasí při našem pobytu v okolí Adršpašsko-teplických skal nebylo zrovna takové, aby se nám moc chtělo do skal a tak jsme volili alternativu, navštívit okolní zajímavá města a místa. Jedním z nich bylo i rodiště autora naší povinné školní četby - Aloise Jiráska. Ten mariánský sloup na náměstí je z z roku 1725 a je nádherně opravený. Zajímavě zde také mají udělány cedulky zajímavých objektů i informační tabule, takže více o tom, na co se díváte, se dozvíte přímo z fotografií.

První písemná zmínka pochází z roku 1359, samotné město je ale přibližně o 100 let starší. Město založil pan Hron z Náchoda z rodu Načeraticů (doložen v letech 1241–1289), který z pověření krále Václava I. kolonizoval povodí řeky Metuje na sever od Starého Města nad Metují. V listině z roku 1415 je Hronov poprvé uveden jako městečko, které nemělo právní subjektivitu a podléhalo náchodskému panství. Teprve v roce 1850 se v rámci velké správní reformy Hronov osamostatnil.
V pondělí 12. července 1926 navštívil město oficiálně prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk.Zde navštívil také spisovatele Aloise Jiráska.
8 fotek, 4.9.2017, 8 zobrazení, přidat komentář | cestování, příroda
Do Neratova to bylo z Police nad Metují blíže přes Polsko, než přes naše území, přeci jen ta sjednocená Evropa má i své výhody. :) Cestou zpět jsme zastavili na odočinkovém místě - nebyl to žádný hlavní tah, přesto tam na turisty pamatují ... Zrovna tam mýtili les a opravovali silnice. Silničáři měli krásný nápis na vestách, při čekání na volno se mi jeden podařilo vyfotit.
Neratov  2
47 fotek, 4.9.2017, 32 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina
Ten kostel tu byl u někoho na rajčeti, zaujal mne a přes Polsko to bylo jen cca 60 km daleko, z domova by to bylo mnohem dál. Stálo to za to, ho vidět. Celé to místo má zajímavou historii:

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1550. Vznik obce je spojován s existencí sklárny, která zde koncem 15. století vznikla v souvislosti s kolonizací Orlických hor německým obyvatelstvem. Obec měla před 2. světovou válkou několik stovek stálých obyvatel.
Po odsunu německého obyvatelstva, k němuž došlo po 2. světové válce v letech 1945 – 1946, obec téměř zanikla. V roce 1989 v ní žili již jen dva stálí obyvatelé. V roce 1992 založil kněz Josef Suchár Sdružení Neratov, jehož cílem byla obnova vesnice. V srpnu 2016 v ní žilo asi 60 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu a obec se naplňovala v zimních a letních měsících díky chalupářům a rekreantům.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je barokní kostel z první třetiny 18. století, stojící nad vsí Neratov v Orlických horách, postavený pravděpodobně podle plánů architekta Giovanna Battisty Alliprandiho. Na konci druhé světové války vyhořel, jeho torzo poté chátralo. Po roce 2000 byl rekonstruován a osazen částečně prosklenou střechou. Kostel je od roku 1992 chráněn jako kulturní památka České republiky. Dne 14. srpna 2011 byl zařazen mezi poutní místa královéhradecké diecéze. Několikrát byl navržen na demolici, naštěstí to nikdy nebylo dotaženo do konce.
57 fotek, 4.9.2017, 18 zobrazení, 8 komentářů | architektura, cestování, města
Historické jádro města je městskou památkovou zónou.
Na počátku 13. století se do zdejší těžko přístupné lesnaté krajiny přistěhovalo několik poustevníků pod vedením jednoho z břevnovských mnichů. Podle některých se tak stalo roku 1201, přičemž mnich se prý jmenoval Jurik, podle jiných to byl Vitališ.

V každém případě první písemná zmínka o obci pochází z roku 1213 v darovací listině, kterou král Přemysl Otakar I. daroval území polického újezdu Břevnovskému klášteru (Tyto informace jsou považovány za padělky označované jako „Falsa břevnovská“, nicméně data v nich obsažená o původu Police se pravděpodobně zakládají na pravdivých údajích pocházející z nedochovaných listin). V listině krále Václava I. z roku 1229, kterou bylo darování krajiny Břevnovskému klášteru potvrzeno, je Policko charakterizováno jako „krajina děsná v širé pustině“. Řeholníci klučili les a zakládali pole, což zřejmě dalo pozdějšímu městu i jeho název.

Z Police se stalo město 6. září 1253, kdy král Přemysl Otakar II. vydává listinu, kde se do ní z Provodova přesunulo právo pořádat trhy. Police nad Metují je nejstarší z měst i vesnic v Polickém panství. Byla to Police, kde původně sídlili benediktíni a odkud kolonizovali zdejší kraj. Všechna další města náchodského okresu (Náchod, Broumov, Hronov, atd.) byla založena až později.

Roku 1253 také započala stavba impozantního raně gotického kostela, dokončená roku 1294. Z původního kostela se dochoval především cenný portál. V 1. polovině 13. století započala stavba kláštera, kolem něhož vzniklo městečko Police a několik dalších vsí. Stavba kláštera byla dokončena roku 1306.
92 fotek, 3.9.2017, 22 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina
První písemná zmínka o obci je z roku 1362. Teplice nad Metují jsou (spolu s Adršpachem) východiskem do Adršpašsko-teplických skal, plošně největšího pískovcového skalního města ve střední Evropě.

Na fotografiích jsou mimo jiné k zahlédnutí tyto památky:

Kostel sv. Vavřince (1724) v barokním stylu se nachází na místě bývalého dřevěného kostela, který byl doložen již v 15. století. Hlavní vchod do kostela je osazen mohutnými dubovými dveřmi s figurálními řezbami ze Starého a Nového zákona.
Poutní kostel Panny Marie Pomocné na Kamenci byl postaven v roce 1754. V jeho sousedství stojí dřevěná poustevna.
Horní zámek (1599) byl postaven Václavem Bohdaneckým z Hodkova. V budově nyní sídlí Městský úřad.
Dolní zámek (1664) byl vystavěn Janem Václavem Schmiedelem v barokním stylu. Přilehlou zahradu lemuje kamenná zeď s rokokovými plastikami. Dnes je zámek využit jako domov důchodců.
24 fotek, 3.9.2017, 12 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování
Při svém pobytu blízko Police nad Metují jsme zavítali i do obce Adršpach, která je oblíbeným turistickým místem, neb je zde vstup do Adršpašsko-teplických skal. Tam jsme se však nevydali, neb se ten den dalo do deště a tak jsme dali přednost jiným místům. Fotky jsou z kostela Povýšení svatého kříže a z okolí Adršpaského zámku, v němž je horolezecké muzeum.
Broumov  5
100 fotek, 3.9.2017, 35 zobrazení, 21 komentářů | architektura, cestování, krajina
Historie města je od samého počátku spjata s řádem Benediktinů, kteří získali území budoucího Broumovska roku 1213 od Přemysla Otakara II. Vlastní založení města se předpokládá roku 1255. Fotografie zachycují tyto památky:

Broumovský klášter, mohutná stavba okolo dvou vnitřních dvorů (východní je kvadratura, západní prelatura) od K. I. Dienzenhofera z let 1726-1748 se zachovalou historickou knihovnou s ochozem a freskovým stropem (asi 17 tisíc svazků). Ve sbírkách je i barokní kopie Turínského plátna a v hrobce tzv. Vamberecké mumie. V přízemí severního křídla je klenutý refektář se štuky B. Spinettiho a s freskami J. K. Kováře (kolem 1754), v 1. patře jižního křídla Kamenný sál sklenutý kopulí s freskami (J. Hager, 1765).
Kostel sv. Vojtěcha, gotické trojlodí ze 14. století, ve 2. polovině 17. stol. barokně přestavěný na jednolodní s plochými bočními kaplemi a emporami, s hranolovou věží v západním průčelí a terasou se sochami před jižním průčelím. Kostel je zaklenut valenou klenbou, štuková výzdoba od bratří Soldati a fresky od J. J. Steinfelse z roku 1692. Hlavní oltář z roku 1722 od J. Dobnera se sochami od M. V. Jäckela, v horní části drobná soška Madony ze 14. století. V bočních kaplích oltářní obrazy od V. V. Rainera a 12 dřevěných soch světců od M. V. Jäckela z téže doby.
Bývalé gymnázium z roku 1711 jižně od kostela, na severní straně most z roku 1705 přes hradební příkop do zahrady.
Dřevěný hřbitovní Kostel Panny Marie s ochozem ze 14. století, přestavěný 1449, patrně nejstarší dochovaná dřevěná sakrální stavba ve střední Evropě. Uvnitř trámový strop s částečně původní výmalbou z 15. století, v ochozu na 9 dřevěných deskách kronika města za léta 1542-1847.
40 fotek, 29.8.2017, 16 zobrazení, přidat komentář | příroda
Nedělní sběr byl celkem úspěšný a tak jsme si to v úterý odpoledne zopákli. Vyplatilo se, i když to bylo jen "na skok".
94 fotek, 27.8.2017, 15 zobrazení, 2 komentáře | příroda
a tak jsme vyrazili - něco nafotili, něco i nasbírali ... Takže jsou tu houby mně známé i neznámé. Určení se nebráním. :)
84 fotek a 3 videa, 26.8.2017, 17 zobrazení, 36 komentářů | cestování, kultura, události
Zámecká noc na zámku v Nelahozevsi spojená s prohlídkami s průvodci v kostýmech a za doprovodu swingových i jazzových melodií hraných kapelou Jazz friends v čele se zpěvákem, a také nejmladším zpívajícím kapelníkem v České republice, Petrem Sovičem.
Zlonice  3
22 fotek, 24.8.2017, 22 zobrazení, 15 komentářů | architektura, cestování, krajina
Sice jsme si poněkud zajeli, ale konečně došlo i na zastávku ve Zlonicích. Už tolikrát jsme tudy projížděli, tak konečně aspoň pár fotek místního kostela. Ta zastávka prostě měla být, neb jsme pak o kus dál byly odměněni krásným západem slunce, v němž se pracující traktor obzvláště vyjímal.

Městys Zlonice se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji, asi sedm kilometrů severně od města Slaný, v nevýrazně zvlněné krajině Dolnooharské tabule s mělkými údolími při soutoku Zlonického a Dřínovského potoka. Zlonicko bylo osídleno již v době předhistorické, jak o tom svědčí pravěké nálezy z konce 19. století. První písemná zmínka o obci vzniklé při obchodní cestě pochází z roku 1318, kdy je zmíněn Čáslav ze Zlonic, k roku 1343 byla obec královským zbožím. Jinak ovšem mnoho zpráv o středověkých dějinách nemáme. Vedle kostela Panny Marie stála na vyvýšenině nad obcí tvrz snad v místech dnešního zámku, kde sídlila místní vrchnost. První zmínka o tvrzi pochází ovšem až z roku 1576.
Mezi nejvýznamnější projekt doby barokní, který významně ovlivnil podobu Zlonic i jejich okolí, patří vrcholně barokní novostavba kostela Nanebevzetí Panny Marie, který nahradil starší středověký chrám. Je spojena s osobou knížete Filipa Josefa Kinského a zlonického děkana Jana Adama Svobody (1682–1761). Roku 1723 je ve Zlonicích doložena první návštěva architekta Františka Maxmiliana Kaňky, který prokazatelně vypracoval plány novostavby. Ta byla zahájena až roku 1727 pod vedením stavitele Ferdinanda Hübnera a trvala až do roku 1744, kdy byly dokončeny věže. Kostel je jednolodní architekturou křížové dispozice se dvěma věžemi po stranách kněžiště.
V roce 1853 přichází do Zlonic mladý Antonín Dvořák rodák z nedaleké Nelahozevsi. Od r. 1855 provozoval v obci jeho otec František tzv. Velkou hospodu (čp. 69) naproti panskému dvoru. Na svůj krátký pobyt ve Zlonicích, již v roce 1856 přesídlil do České Kamenice, která byla také panstvím Kinských, a svého učitele hudby Antonína Leihmanna však Dvořák vzpomínal po zbytek života. Do Zlonic zajížděl také při svých studiích na varhanní škole v Praze a vzpomínkám na Zlonice a zdejší kostel věnoval také svou první symfonii dokončenou 24. března 1865 nazvanou příznačně „Zlonické zvony“
Vraný  3
13 fotek, 24.8.2017, 15 zobrazení, 10 komentářů | architektura, cestování, města
Nechtělo se nám jet po chomutovské silnici, neb tam v důsledku oprav byla pěkná dopravní zácpa. A tak jsme to z Klobuk namířili bez navigace směrem, kde jsme tušili, že bychom se mohli dostat ke Slanému. Tak se stalo, že jsme projížděli i obcí Vraný a spatřili na rynku sochu, která připomínala sv. Jana Nepomuckého, což mne přimnělo zastavit. Doufám, že první dojem byl správný. A tak díky sbírání fotek "Jeníčka" pro pana M. Dvořáka, jsme zjistili zajímavou historii této obce, i když jsme vlastně jen na chvíli zastavili na návsi.

K roku 1341 se na Vraném připomíná první známý držitel, vladyka Bedřich z Vraného (Friderico de Wraneho), jehož rod (vladykové z Vraného, potomci pánů z nedalekého Žerotína) držel část vsi podle první zmínky už určitě roku 1228 a ještě v následujících desetiletích až do začátku patnáctého století. Od roku 1434 bylo Vraný v majetku Zajíců z Házmburka. Na žádost Jana Zajíce z Házmburka byla vesnice povýšena na městečko králem Vladislavem II. 4. dubna 1513. Dne 14. května 1538 udělil král Ferdinand I. Vranému podnes užívaný znak. Poslední feudálním vlastníkem Vraného byla od roku 1706 Metropolitní kapitule sv. Víta na Pražském hradě.
26 fotek, 24.8.2017, 13 zobrazení, 24 komentářů | cestování, krajina, příroda
Známí chtěli navštívit mystikou opředená místa v okolí - tak kam jinam, než k největšímu českému menhiru - Kamennému muži (nebo Pastýři), 3,5 m vysokému neopracovanému sloupovitému balvanu z tmavého železitého křídového pískovce. Jde o jeden z mála kamenů v Česku, který lze s vysokou pravděpodobností považovat za skutečný pravěký menhir. Nachází se nedaleko obce Klobuky a už se k němu nemusí polem, jako kdysi, ale po pěkně upravené cestičce. Leč parkovat se už blízko nedá, no změna je život, tak došlo i na momentky z příkopů od přístupové silnice.
39 fotek, 24.8.2017, 12 zobrazení, 18 komentářů | architektura, cestování, krajina
Toto mystické místo jsme nemohli vynechat, tentokrát včetně zastávky u milníku na cestě do Loun (nově v roce 2006 opravený s dotací od firmy T-Mobile) a na hřbitově, kde je klasicistní empírová hrobka rodiny Tuscanyů z roku 1800.
Panenský Týnec je klášter přestavěný na zámek ve stejnojmenném městečku v okrese Louny. Vznikl po roce 1797 úpravou budov zrušeného kláštera klarisek založeného na konci třináctého století. Od roku 1958 je areál s číslem popisným 10 chráněn jako kulturní památka ČR.
Nedostavěný chrám Panny Marie je gotická nedostavěná stavba s dokončenou barokní zvonicí v Panenském Týnci, jejíž budování započal pravděpodobně roku 1316 Plichta ze Žerotína a jež zůstala po požáru sousedního kláštera v roce 1382 nedokončena. Byla zamýšlena v koncepci trojlodního dvouvěžového klášterního kostela, do dneška se dochovalo pouze kněžiště, portál a nekoncepční zvonice z pozdější doby. Chrám je součástí komplexu, který je ohroženou nemovitou kulturní památkou. Z hlediska psychotroniky je postaven na silné zóně s pozitivní energií. Kvůli tomu je nejznámější památkou v městečku a ročně ho navštíví stovky lidí, oblíbený je také pro pořádání svatebních obřadů.
Smolnice  3
22 fotek, 24.8.2017, 6 zobrazení, 14 komentářů | architektura, krajina, vesnice
Neminout odbočku na Panenský Týnec, zůstala by tato malebná vesnička neobjevena ...

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1337. Smolnice je památná tím, že v květnu roku 1420 se zde sešel lid z Lounska, Žatecka, Rakovnicka a Slánska v místě, které se dosud nazývá Táborcem, aby se postavil do boje za husitské ideály. Vesnici a celému okolí dominuje kostelík s románskou věží, stavěný původně jako pevnost. Spolu s farou, postavenou v druhé polovině 17. století, a starou lípou u vjezdu do fary tvoří působivý harmonický celek.

My jsme se zastavili u těchto památek:

Kaplička na návsi

Venkovská usedlost čp. 54 - pohled na památkově chráněný kravín (foto č. 4 a 6)

Lípa u kostela sv. Bartoloměje
Kostel svatého Bartoloměje
92 fotek, 23.8.2017, 14 zobrazení, 27 komentářů | krajina
Občas se překonám a vyrazím z domu před spaním za vstávajícím sluníčkem. Musím až na pole na konci ulice, ale podívána pak stojí za to.
17 fotek, 23.8.2017, 12 zobrazení, 22 komentářů | krajina
... spaly by moje očička. Tak to přesně sedělo, navíc byla makročočka doma a pole tak krásně orosené ...
43 fotek, 19.8.2017, 7 zobrazení, 8 komentářů | krajina

Komentáře

přidat komentář